You are here

Share page with AddThis

Mislite SADA o svom voćnjaku – zaštitite Vaš zasad

Učinite dobar korak ka uspešnoj berbi kroz izbor  Syngenta preparata u zaštiti Vaših zasada kroz sezonu!

Programi zaštite zasada i voćaka

POGLEDAJTE još:

STANDARD KOJI TRAJE!

CADURANS® je nesistemični, kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem širokog spektra delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti u voćarstvu

zastita-vocaka-cadurans-syngenta

STANDARD KOJI TRAJE!

CADURANS® je nesistemični, kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem širokog spektra delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti u voćarstvu

zastita-vocaka-chorus-score-quadristop

Ako nam nešto treba sigurnije i čvršće, što se tiče dužine, posle infekcije, to nam je SCORE® Od momenta zametanja plodova, do faze plodova veličine oraha, upravo kada je plod najosetljiviji na infekciju čađave krastavosti, primenjen je preparat SCORE®

Ako nam nešto treba sigurnije i čvršće, što se tiče dužine, posle infekcije, to nam je SCORE® Od momenta zametanja plodova, do faze plodova veličine oraha, upravo kada je plod najosetljiviji na infekciju čađave krastavosti, primenjen je preparat SCORE®

Nema dileme da je jedan od najznačajnijih preparata u zaštiti jabuke i koštičavog voća u početnim fazama preparat kompanije Syngenta – CHORUS® Sa svojim specifičnim delovanjem je nezamenljiv u borbi protiv prouzrokovača pegavosti lišća i čadjave krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u jabukama kao i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica ali i mrke truleži plodova, odnosno moniliju u koštičavom voću.

syngenta_zastita-vocaka-cvetanje

Nema dileme da je jedan od najznačajnijih preparata u zaštiti jabuke i koštičavog voća u početnim fazama preparat kompanije Syngenta – CHORUS® Sa svojim specifičnim delovanjem je nezamenljiv u borbi protiv prouzrokovača pegavosti lišća i čadjave krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u jabukama kao i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica ali i mrke truleži plodova, odnosno moniliju u koštičavom voću.

ISABION hranivo

Primenjuje se folijarno ili zalivanjem (fertigacijom), u vreme važnih fizioloških faza i biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, kao što su fenofaze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, sazrevanje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku, kao što su niske temperature, nedostatak vode i hraniva, pojava bolesti i štetočina, fitotoksični efekti, ošetećenja od grada itd.

kruska-zastita-syngenta

ISABION hranivo

Primenjuje se folijarno ili zalivanjem (fertigacijom), u vreme važnih fizioloških faza i biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, kao što su fenofaze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, sazrevanje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku, kao što su niske temperature, nedostatak vode i hraniva, pojava bolesti i štetočina, fitotoksični efekti, ošetećenja od grada itd.