You are here

Share page with AddThis

Mislite SADA o svom voćnjaku – zaštitite Vaš zasad

geoxe-zastita-u-skladistu

 

Učinite dobar korak ka uspešnoj berbi kroz izbor  Syngenta preparata u zaštiti Vaših zasada!

 

Syngenta-switch-zastita-od-sive-truzlezi-malina-kupina-borovnica

 

STANDARD KOJI TRAJE!

CADURANS® je nesistemični, kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem širokog spektra delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti u voćarstvu

zastita-vocaka-cadurans-syngenta

STANDARD KOJI TRAJE!

CADURANS® je nesistemični, kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem širokog spektra delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti u voćarstvu

score-zastita-vocnjaka

Ako nam nešto treba sigurnije i čvršće, što se tiče dužine, posle infekcije, to nam je SCORE®
Od momenta zametanja plodova, do faze plodova veličine oraha, upravo kada je plod najosetljiviji na infekciju čađave krastavosti, primenjen je preparat SCORE®

Ako nam nešto treba sigurnije i čvršće, što se tiče dužine, posle infekcije, to nam je SCORE®
Od momenta zametanja plodova, do faze plodova veličine oraha, upravo kada je plod najosetljiviji na infekciju čađave krastavosti, primenjen je preparat SCORE®

Nema dileme da je jedan od najznačajnijih preparata u zaštiti jabuke i koštičavog voća u početnim fazama preparat kompanije Syngenta – CHORUS®
Sa svojim specifičnim delovanjem je nezamenljiv u borbi protiv prouzrokovača pegavosti lišća i čadjave krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u jabukama kao i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica ali i mrke truleži plodova, odnosno moniliju u koštičavom voću.

chorus-zastita-vocnjaka

Nema dileme da je jedan od najznačajnijih preparata u zaštiti jabuke i koštičavog voća u početnim fazama preparat kompanije Syngenta – CHORUS®
Sa svojim specifičnim delovanjem je nezamenljiv u borbi protiv prouzrokovača pegavosti lišća i čadjave krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u jabukama kao i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica ali i mrke truleži plodova, odnosno moniliju u koštičavom voću.

visnja-zastita-syngenta

NORDOX - koje je boje bakar?

NORDOX® čine vrlo sitne čestice bakarnih jona, zbog čega se uz kvalitetnu aplikaciju postiže ravnomernija distribucija na biljkama. On ima odlična svojstva spore redistribucije što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljkama.
Dakle NORDOX®, kontaktni fungicid preventivnog delovanja, za folijarno suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, kao i mnogih drugih patogena – faktor je sigurnosti u proizvodnji voća. 

NORDOX - koje je boje bakar?

NORDOX® čine vrlo sitne čestice bakarnih jona, zbog čega se uz kvalitetnu aplikaciju postiže ravnomernija distribucija na biljkama. On ima odlična svojstva spore redistribucije što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljkama.
Dakle NORDOX®, kontaktni fungicid preventivnog delovanja, za folijarno suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, kao i mnogih drugih patogena – faktor je sigurnosti u proizvodnji voća. 

ISABION hranivo

Primenjuje se folijarno ili zalivanjem (fertigacijom), u vreme važnih fizioloških faza i biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, kao što su fenofaze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, sazrevanje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku, kao što su niske temperature, nedostatak vode i hraniva, pojava bolesti i štetočina, fitotoksični efekti, ošetećenja od grada itd.

kruska-zastita-syngenta

ISABION hranivo

Primenjuje se folijarno ili zalivanjem (fertigacijom), u vreme važnih fizioloških faza i biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, kao što su fenofaze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, sazrevanje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku, kao što su niske temperature, nedostatak vode i hraniva, pojava bolesti i štetočina, fitotoksični efekti, ošetećenja od grada itd.