You are here

Share page with AddThis

Mislite SADA o svom voćnjaku – zaštitite Vaš zasad

chorus-score-zastita-vocnjaka

 

Učinite dobar prvi korak ka uspešnoj berbi  kroz dva Syngenta preparata: CHORUS® 50 WG i SCORE® 250 EC

 

Nema dileme da je jedan od najznačajnijih preparata u zaštiti jabuke i koštičavog voća u početnim fazama preparat kompanije Syngenta – CHORUS®
Sa svojim specifičnim delovanjem je nezamenljiv u borbi protiv prouzrokovača pegavosti lišća i čadjave krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u jabukama kao i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica ali i mrke truleži plodova, odnosno moniliju u koštičavom voću.

chorus-zastita-vocnjaka

Nema dileme da je jedan od najznačajnijih preparata u zaštiti jabuke i koštičavog voća u početnim fazama preparat kompanije Syngenta – CHORUS®
Sa svojim specifičnim delovanjem je nezamenljiv u borbi protiv prouzrokovača pegavosti lišća i čadjave krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u jabukama kao i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica ali i mrke truleži plodova, odnosno moniliju u koštičavom voću.

score-zastita-vocnjaka

Ako nam nešto treba sigurnije i čvršće, što se tiče dužine, posle infekcije, to nam je SCORE®
Od momenta zametanja plodova, do faze plodova veličine oraha, upravo kada je plod najosetljiviji na infekciju čađave krastavosti, primenjen je preparat SCORE®

Ako nam nešto treba sigurnije i čvršće, što se tiče dužine, posle infekcije, to nam je SCORE®
Od momenta zametanja plodova, do faze plodova veličine oraha, upravo kada je plod najosetljiviji na infekciju čađave krastavosti, primenjen je preparat SCORE®

Nordox Syngenta fungicid na bazi bakra

NORDOX® čine vrlo sitne čestice bakarnih jona, zbog čega se uz kvalitetnu aplikaciju postiže ravnomernija distribucija na biljkama. On ima odlična svojstva spore redistribucije što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljkama.
Dakle NORDOX®, kontaktni fungicid preventivnog delovanja, za folijarno suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, kao i mnogih drugih patogena – faktor je sigurnosti u proizvodnji voća. 

NORDOX® čine vrlo sitne čestice bakarnih jona, zbog čega se uz kvalitetnu aplikaciju postiže ravnomernija distribucija na biljkama. On ima odlična svojstva spore redistribucije što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljkama.
Dakle NORDOX®, kontaktni fungicid preventivnog delovanja, za folijarno suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, kao i mnogih drugih patogena – faktor je sigurnosti u proizvodnji voća. 

Primenjuje se folijarno ili zalivanjem (fertigacijom), u vreme važnih fizioloških faza i biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, kao što su fenofaze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, sazrevanje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku, kao što su niske temperature, nedostatak vode i hraniva, pojava bolesti i štetočina, fitotoksični efekti, ošetećenja od grada itd.

Isabion Syngenta za stresne uslove biljaka

Primenjuje se folijarno ili zalivanjem (fertigacijom), u vreme važnih fizioloških faza i biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, kao što su fenofaze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, sazrevanje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku, kao što su niske temperature, nedostatak vode i hraniva, pojava bolesti i štetočina, fitotoksični efekti, ošetećenja od grada itd.