Karate Zeon 5 SC

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
50 g/l
Lambda cihalotrin
Formulacija:
Suspenzija kapsula (CS)