You are here

Share page with AddThis

Karate zeon

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Suspenzija kapsula (ZC)

KARATE Zeon je insekticid, kontaktnog i utrobnog delovanja, za suzbijanje breskving smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve, žitne pijavice (Lema melanopus) u usevu pšenice, lisne sovice (Mamestra spp.) u usevu šećerne repe, lisne vaši (Brachycaudus helychysi) u suncokretu, repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, u zasadu maline i kupine za suzbijanje malinine bube (Byturus tomentosus), i za suzbijanje lešnikovog rilaša (Balaninus nucum) u leski.
Syngenta-KarateZeon-insekticid

Syngenta-KarateZeon-stetocine

Primenjuje se u usevima na sledeći način::
zasadu breskve, za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta), u koncentraciji 0,02 % uz utrošak vode od 600 -1000 l/ha tj. 2 ml u 6-10 l vode na 100 m2, tretiranjem u vreme maksimalnog leta leptira ili u početku piljenja gusenica, ili pri prvim oštećenjima na mladarima, a drugo prskanje po potrebi izvršiti 12-14 dana posle prvog tretiranja;
syngenta-karatezeon-insekticid-breskva
usevu pšenice, za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopa), u količini 0,2 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha tj. 2 ml u 2-4 l vode na 100 m2, tretiranjem mlađih stadijuma larvi, a drugo prskanje po potrebi posle 14 dana posle prvog tretiranja;
syngenta-karatezeon-insekticid-psenica

usevu šećerne repe, za suzbijanje lisnih sovica (Mamestra spp.), u količini 0,2 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha tj. 2 ml u 2-4 l vode na 100 m2, tretiranjem mlađih stadijuma larvi, a drugo prskanje po potrebi posle 14 dana posle prvog tretiranja.
usevu suncokreta, za suzbijanje lisne vaši (Brachycaudus helychysi) u količini 0,15-0,2 l/ha, uz utrošak vode od 200-400 l/ha, na početku formiranja kolonija vašiju.
usevu uljane repice, za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), u količini od 0,25 do 0,35 l/ha, uz utrošak vode od 400 l/ha, tretiranjem u fazi pre početka cvetanja (faze BBCH 50-59), odnosno na početku pojave imaga. Prag štetnosti je 1 do 1,5 imagi po cvasti u fazi terminalnog pupoljka, a pri diferenciranim pupoljcima u cvasti 2-3 imaga.
syngenta-karatezeon-protiv-buvaca-repicine-lisne-ose

u zasadu maline i kupine za suzbijanje malinine bube (Byturus tomentosus), u količini od 0,2 l/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha, primenom rano u proleće, pred cvetanja ili kada se primete prva imaga štetočine na cvetnim pupoljcima. Zbog produženog perioda polaganja jaja, moguća je potreba za još jednim tretmanom u vreme cvetanja (paziti na pčele) ili neposredno posle cvetanja.
u zasadu leske za suzbijanje lešnikovog rilaša (Balaninus nucum), u količini od 0,2 l/ha, uz utrošak vode 600-1000 l/ha, primenom u vreme pojave odraslih insekata, obično od sredine maja, a pre polaganja jaja na mlade i zelene plodove lešnika.

KARATE Zeon se može na istoj površini upotrebiti najviše dva puta u toku godine, a u usevu uljane repice jednom. Zbog opasnosti od razvoja rezistentnosti insekata i ukrštene rezistentnosti, naročito pri suzbijanju smotavca, alternativno ne primenjivati preparate iz grupe piretroida.
Preparat je otrovan za pčele, tako da treba izbegavati primenu u vreme cvetanja i aktivnosti pčela.

Usev Količina primene Oboljenje   Karenca Vreme primene
Breskva 0.0002 Breskvin smotavac Cydia molesta 14 Uvreme maksimalnog leta leptira ili prema prvim oštećenjima na mladarima.
Malina 0.2 l/ha Malinina buba Byturus tomentosus 7 U rano proleće pred cvetanje ili kada se primete prva imaga na cvetnim pupoljcima.
Kupina 0.2 l/ha Malinina buba Byturus tomentosus 7 U rano proleće pred cvetanje ili kada se primete prva imaga na cvetnim pupoljcima.
Leska 0.2 l/ha Lešnikov rilaš Balaninus nucum 7 U vreme pojave imaga, a pre polaganja jaja na mlade i zelene plodove lešnika.
Pšenica 0.2 l/ha Žitna pijavica Lema melanopus 35 Pri pojavi larve trećeg stadijuma razvoja.
Šećerna repa 0.2 l/ha Lisne sovice Mamestra spp. 14 Pri pojavi larve četvrtog stadijuma razvoja.
Suncokret 0,15-0,2 l/ha Lisne vaši Brachycaudus helychrysi 70    
Uljana repica 0.25-0.35 l/ha Repičin sjajnik Meligethes aeneus   42 BBHCH 50-59Na početku pojave imaga na početku cvetanja

Syngenta-KarateZeon-insekticid