Force 20 CS

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
200 g/l
Teflutrin
Formulacija:
Inkapsularna suspenzija (CS)