You are here

Share page with AddThis
afinto-syngeta-insekticid

Afinto

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)

RADI BOLJE! protiv lisnih vaši

afinto-syngeta-insekticid

AFINTO® je sistemični i translaminarni insekticid koji inhibira ishranu insekata. Primenjuje se za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) i krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u zasadu jabuke i za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u paprici, paradajzu i krastavcu.

afinto-syngeta-insekticid
Način delovanja:
AFINTO®
je insekticid na bazi aktivne materije flonikamid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Jedinstveni način delovanja onemogućava stvaranje ukrštene rezistencije sa insekticidima za iste namene. U tretiranoj biljci kreće se akropetalno i translaminarno. Deluje kontaktno i želudačno, stilet postaje nefunkcionalan, pri čemu vaši prestaju da se hrane, tako da uginuće nastaje usled izgladnjivanja nakon 2 do 5 dana.

afinto-syngeta-insekticid

afinto-syngeta-insekticid

Zašto  "RADI BOLJE", jer Afinto poseduje sledeće bitne karakteristike:

DEJSTVO - Afinto® poseduje sistemično i translaminarno delovanje.
EFEKAT+ -  Afinto® „otkriva“ štetočinu i sa suprotne strane lista. Efikasnost nije direktno zavisna od direktne primene preparata na ciljane štetočine.
OTPORNOST -  Nema „gubitka“ aktivne materije usled faktora spoljne sredine. Brzo prodiranje u tkivo biljaka.
FLEKSIBILNOST -  Afinto® brzo zaustavlja ishranu insekata i ima bolje dejstvo putem gutanja nego putem kontakta.
BRZINA -  Afinto® zaustavlja ishrani lisnih vaši do 1 sat nakon kontakta sa štetočinama. Narušava periferni nervni sistem insekta, utiče na brz prestanak ishrane i umanjuje pretnju od prenošenja virusa. Štetočina umire nakon 2-5 dana.
TOLERANTNOST ZA BILJKE -  Kada se Afinto® koristi prema uputstvu za upotrebu, veoma je selektivan za korisne insekte, bezbedan za rukovaoca i za okolinu.
JEDINSTVENOST -  Flonikamid jе jedina aktivna materija u hemijskoj grupi piridinkarboksamida (IRAC grupa 29 prema mehanizmu delovanja)

Primena:

Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka

 

Zelena jabukina vaš (Aphis pomi), krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

0,08-0,14 kg/ha

Na početku formiranja kolonija vaši, odnosno kada se pojave 2-3 vaši po listu

 

21 dan

Paprika

Lisne vaši (Aphididae)

0,12-0,14 kg/ha

Na početku formiranja kolonija vaši

5 dana

Paradajz

Lisne vaši (Aphididae)

0,06-0.1 kg/ha

Na početku formiranja kolonija vaši

1 dan

Krastavac

Lisne vaši (Aphididae)

0,06-0.1 kg/ha

Na početku formiranja kolonija vaši

1 dan

Radna karenca: Do sušenja depozita preparata

Posebne napomene: AFINTO® odlikuje duga perzistentnost (14-21 dan) na biljkama što omogućava punu zaštitu tokom cvetanja ukoliko se primeni pre cvetanja. Odlično se uklapa u integralne programe zaštite bilja zbog izuzetno povoljnih ekotoksikoloških i toksikoloških karakteristika. U zemljama EU AFINTO® se primenjuje za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji i to u drip irigaciji nakon presađivanja u količini primene od 0,16 do 0,2 kg/ha.

Mogućnost mešanja: WG formulacija daje niz prednosti pri primeni, bez prašenja, momentalno rastvaranje u vodi, sporije taloženje i manja količina primene. Može se mešati sa preparatima na bazi difenokonazola, deltametrina, lambda-cihalotrina, fluazinama, kresoksim-metila, sumpora, kaptana, cijazofamida, Bacillus thuringiensis.

Ne preporučuje se tank miks preparata, kao ni mešanje sa preparatima alkalne reakcije.

afinto-syngeta-insekticid

 

publikacija-zastita-bilja-syngenta