Evure

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
240 g/l
Tau-fluvalinat
Formulacija:
Emulzija ulja u vodi (EW)