You are here

Sorte pšenice

Kada je u pitanju proizvodnja pšenice trendovi su u povećanju tražnje za kvalitetom koji se dodatno plaća. Syngenta je uvek na terenu sa Vama i uvek prilagođava svoju ponudu Vašim potrebama pa je stoga celokupmu ponudu sorti pšenica prilagodila potrebama svih segmenata našeg tržišta.

Osim superiornog CCB Ingenio i prinosnog Illico, imamo i novu sorte pšenice SY Moisson koja su značajan korak u proširenju kvalitetne ponude u Srbiji.

Od ove godine i sorta

FALADO:

Snažna sorta i tokom zime

✔ Rana ozima pšenica sa osjem, odličnog odnosa prinosa i kvaliteta.

✔ Niska do srednje visoka sorta (78-85cm)

✔ Vrlo brz početni porast

✔ Veliki široki tamnozeleni listovi

✔ Snažna sorta, vrlo dobrog sadržaja i kvaliteta proteina (12 - 13,5%)

✔ Odlično prezimljava

✔ Tolerantna na najvažnije bolesti, naročito na Fusarium

✔ Preporučujemo proizvođačima koji traže vrhunske prinose i dobar kvalitet zrna

✔ Sorta za setvu na svim tipovima zemljišta

✔ Setvena norma 400 – 450 broj klijavih zrna po m2 (220-250 kg/ha)