You are here

Sorte pšenice

Kada je u pitanju proizvodnja pšenice trendovi su u povećanju tražnje za kvalitetom koji se dodatno plaća. Syngenta je uvek na terenu sa Vama i uvek prilagođava svoju ponudu Vašim potrebama pa je stoga celokupmu ponudu sorti pšenica prilagodila potrebama svih segmenata našeg tržišta.

Osim superiornog CCB Ingenio i prinosnog Illico, imamo pored novije sorte  SY Moisson koja su značajan korak u proširenju kvalitetne ponude u Srbiji, 

od ove godine i sorta

   Falado - sorta pšenice    NOVO Pšenica Syngenta  Pšenica Syngenta

koja je snažna sorta i tokom zime!