You are here

Share page with AddThis

Publikacije

Kroz slike i reči dođite do željene informacije. Syngeta program zaštite bilja kao i hibridi i sorte u ratarskim usevima opravdavaju naš slogan: snagu i potencijal biljaka pretvaramo u stvarnost.

Ako Vam je potreban detaljniji savet i pojašnjenje kontaktirajte našu službu na terenu: https://www.syngenta.rs/kontakt-0