You are here

Share page with AddThis

Katalozi, brošure, lifleti ...

Publikacije su informativnog karaktera i sve navedene karakteristike preporuke za zaštitu su rezultat našeg dosadašnjeg znanja, iskustva i dobre poljoprivredne prakse. Usled različitih karakteristika regiona, promenljivih vremenskih uslova, primenjene agrotehnike i zaštite useva tokom sezone, može doći do odstupanja od podataka objavljenih u publikacijama. U tom slučaju Syngenta Agro d.o.o. ne preuzima odgovornost za nastale promene. Pre upotrebe naših proizvoda  obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Za sve dodatne informacije stručna služba Syngenta Agro stoji Vam na raspolaganju.

suncokret-hibridi-katalog-syngenta

Hibridi suncokreta katalog

Hibridi koji su izuzetno dobro adaptirani našim uslovima proizvodnje u svim...

Zaštita useva

zaštita u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, tretman semena, biocidi ... objedinjeni...

kukuruz-hibridi-katalog22

Hibridi kukuruza katalog

ARTESIAN i standardni hibridi sa rezultatima prinosa

Zaštita voćaka

Zastita voćaka (koštičavo i jagodasto voće) QR katalog

Zaštita povrća i krompira

Sigurna i pouzdana zaštita povrća

Zaštita ratarskih useva

Da vaši usevi vrate maksimalno potrebna je adekvatna zaštita. detalje moćete...

Zaštita vinove loze

Već vekovima vinogradi daju poseban pečat našim krajevima.