Uljana repica

uljana_repica_1200x360px.jpg

Uljana repica kao usev imala je poslednjih godina svoje uspone i padove. Od jednog, uslovno rečeno, minornog useva postala je značajna proizvođačima u smislu šireg plodoreda, ali i solidnog izvora prihoda. Sušne jeseni, jake zime i dodatni problemi u proleće i pred žetvu mogu da nanesu velike štete. Uprkos tome, oni koji se odluče da seju uljanu repicu treba da odaberu kvalitetno seme.

Syngenta je u svojoj ponudi za 2023. godinu pripremila novi hibrid SY Glorietta, uz predstavnike vrhunske selekcije uljane repice SY Iowa, SY Florian i SY Florida, koje su se tokom više godina testiranja pokazale kao jedno od najboljih rešenja na našem tržištu.

 

uljana repica

SY Iowa

Srednje rani hibrid

uljana repica

SY Florian

Srednje kasni hibrid

uljana repica

SY Florida

Rani hibrid

uljana repica

SY Glorietta

Srednje rani hibrid