Zaštita bilja

Katalog proizvoda i PROGRAMI zaštite bilja

Katalog-zastita-bilja
lumax-camix-rano-suzbijanje-korova

Herbicidi

Herbicidi su sredstva za suzbijanje korova.

Elatus Era nova era u zaštiti strnih žita

Fungicidi

Fungicidi su sredstva za zaštitu bilja namenjena za suzbijanje gljiva - prouzrokovača

Insekticidi

Insekticidi su sredstva za zaštitu bilja namenjena za suzbijanje štetočina na gajenim

Rešite se buba, komaraca, krpelja, mrava

Ostale kategorije proizvoda

Profesionalni proizvodi (komunalna higijena), regulator rasta, hraniva

syngenta-zastita-bilja

Bezbednosni listovi (MSDS)

na srpskom jeziku za Syngenta preparate registrovane u Srbiji (Safety Data Sheet)

syngenta-zastita-bilja-proizvodi

A-Z lista proizvoda (CP)

U listi A-Z izaberite željeni proizvod po imenu

programi-zastite-syngenta

Preporučeni programi zaštite

syngenta-tim

Kontaktirajte nas

naš stručni tim Vam je na raspolaganju