You are here

Share page with AddThis

O nama

Od osnivanja 2000. godine, integracijom delova kompanija Zeneca i Novartis, koji su se bavili inovacijama i proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja, Syngenta je danas postala jedan od najvećih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u svetu, i uopšte u agrobiznisu, jer poseduje i značajan udeo na tržištu semena ratarskih useva, povrća i cveća.
Sa preko 70 registrovanih preparata za različite namene u zaštiti bilja, đubrivima, regulatorima rasta i javnoj higijeni, Syngenta je značajan partner poljoprivrede u Srbiji.

Svima koji to žele na raspolaganju su i kvalitetni i viskoko rodni hibridi kukuruza, suncokreta, pšenice, ječma, uljane repice, i povrća.
Naša sredstva za zaštitu bilja su proizvodi visoke tehnologije i visoke efikasnosti, pri čemu u isto vreme zadovoljavaju i najstrožije standarde u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. 
Ne postoje naši proizvodi za manje ili više značajna tržišta, jer svaka karika u lancu je bitna.

Svedoci smo da se zakonska regulativa u oblasti sredstava za zaštitu bilja u EU stalno menja, naravno u podizanju standarda koje proizvodi ove namene treba da ispune. Sredstva za zaštitu bilja danas su hemikalije koje su pod najvećom pažnjom stručnjaka raznih oblasti, u cilju proizvodnje zdrave, ali i bezbedne hrane. Istraživanja u ovoj oblasti su najveći potrošaci novca u svakoj kompaniji koja se ozbiljno bavi ovim poslom i koja ima nameru da bude jedan od lidera na tržištu. Pored toga, standardi koji se tiču zaštite ljudi koji rade u proizvodnji, prometu i primeni sredstava za zaštitu bilja su na daleko višem nivou nego pre nekoliko godina.
Zakonska regulativa se u Srbiji menja usaglašavajući se sa evrospkim standardima, što nas, zahvaljujući već proverenim preparatima za zaštitu bilja, preporučuje kao pouzdane partnere našim uzgajivačima voća, povrća, vinove loze, krompira i mnogih ratarskih useva.

Svesni smo da se svet ne može promeniti preko noći, ali imamo dovoljno snage, motiva i znanja da otvorimo nove horizonte u ovoj oblasti i da izgradimo direktno partnerstvo sa proizvođačima hrane. Budućnost zaštite bilja leži u interakciji izmedu otpornih sorata i hibrida biljaka, visokog potencijala prinosa i kvaliteta i specifičnih proizvoda visoke tehnologije za njihovu zaštitu od prouzrokovača bolesti, štetočina i korova.

Mi smo tu da ovu viziju ostvarujemo zajedno sa našim proizvođačima hrane pod otvorenim nebom.

Naš tim na terenu