O nama

Syngenta Srbija

Vaši uspesi kroz godine pokazuju da je Syngenta opravdala Vaše poverenje, ali ništa  od toga ne bi postojalo da nije Vas zato VELIKO Vam HVALA za poverenje koje nam ukazujete kroz sezone!

Snagu biljaka pretvaramo u stvarnost

Naša vizija i namera "Bringing plant potential to life"

Odgovorni u poljoprivredi

Preko 75% vrsta gajenih biljaka u poljoprivedi u određenoj meri zavisi od insekata i drugih oprašivača, što dovodi do većih prinosa useva i poboljšanja kvaliteta

Od osnivanja 2000. godine, integracijom delova kompanija Zeneca i Novartis, koji su se bavili inovacijama i proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja, Syngenta je danas postala jedan od najvećih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u svetu, i uopšte u agrobiznisu, jer poseduje i značajan udeo na tržištu semena ratarskih useva, povrća i cveća.
Svima koji to žele na raspolaganju su i kvalitetni i viskoko rodni hibridi kukuruza, suncokreta, pšenice, ječma, uljane repice, i povrća.
Naša sredstva za zaštitu bilja su proizvodi visoke tehnologije i visoke efikasnosti, pri čemu u isto vreme zadovoljavaju i najstrožije standarde u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. 
Ne postoje naši proizvodi za manje ili više značajna tržišta, jer svaka karika u lancu je bitna.

Svedoci smo da se zakonska regulativa u oblasti sredstava za zaštitu bilja u EU stalno menja, naravno u podizanju standarda koje proizvodi ove namene treba da ispune. Sredstva za zaštitu bilja danas su hemikalije koje su pod najvećom pažnjom stručnjaka raznih oblasti, u cilju proizvodnje zdrave, ali i bezbedne hrane. Istraživanja u ovoj oblasti su najveći potrošaci novca u svakoj kompaniji koja se ozbiljno bavi ovim poslom i koja ima nameru da bude jedan od lidera na tržištu. Pored toga, standardi koji se tiču zaštite ljudi koji rade u proizvodnji, prometu i primeni sredstava za zaštitu bilja su na daleko višem nivou nego pre nekoliko godina.
Zakonska regulativa se u Srbiji menja usaglašavajući se sa evrospkim standardima, što nas, zahvaljujući već proverenim preparatima za zaštitu bilja, preporučuje kao pouzdane partnere našim uzgajivačima voća, povrća, vinove loze, krompira i mnogih ratarskih useva.

►Jedinstvena i široka paleta proizvoda
►Globalni lider u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja
►Proizvodnja visoko kvalitetnog semena
►Lider u istraživanjima
►Preko 5.000 naučnika širom sveta je zaposleno na istraživačkim projektima
►Globalna pokrivenost kvalitetnim kadrovima
►Preko 50,000 zaposlenih u preko 100 zemalja sveta
► Intezivne investicije u službi odgoborne poljoprivrede i očuvanju naše planete

Svesni smo da se svet ne može promeniti preko noći, ali imamo dovoljno snage, motiva i znanja da otvorimo nove horizonte u ovoj oblasti i da izgradimo direktno partnerstvo sa proizvođačima hrane. Budućnost zaštite bilja leži u interakciji izmedu otpornih sorata i hibrida biljaka, visokog potencijala prinosa i kvaliteta i specifičnih proizvoda visoke tehnologije za njihovu zaštitu od prouzrokovača bolesti, štetočina i korova.

Mi smo tu da ovu viziju ostvarujemo zajedno sa našim proizvođačima hrane pod otvorenim nebom.

Uz sve pomenuto, Syngenta je jedna od vodećih svetskih poljoprivrednih kompanija koju čini Syngenta Crop Protection i Syngenta Seeds. Naša ambicija je da pomognemo bezbednom hranjenju sveta uz brigu o planeti. Mi imamo za cilj poboljšanje održivosti, kvaliteta i bezbednosti poljoprivrede naukom svetske klase i inovativnih rešenja za useve. Naše tehnologije omogućavaju milionima poljoprivrednika širom sveta da postanu bolji prilikom korišćenja ograničenih poljoprivrednih resursa. Zaštita useva Syngenta i seme Syngenta su deo Syngenta Group-a sa 50.000 ljudi u više od 100 zemalja koji rade na preobražaju za rast useva .
Kroz partnerstva, saradnju i Plan Dobrog Razvoja posvećeni smo ubrzavanju inovacija za poljoprivrednike i prirodu, sa težnjom za karbonski neutralnom poljoprivredom, dok pomagažemo ljudima da budu sigurni i zdravi i kroz partnerstva stvaramo uticaj.
Da biste saznali više, posetite i  www.syngenta.com i www.goodgrowthplan.com
Pratite nas globalno i na Twitter-u na www.twitter.com/Syngentawww.twitter.com/SyngentaUS

Lokalno nas možete pratiti na ovim stranicama www.syngenta.rs, kao i na našoj FaceBook stranici: »» FaceBook Syngenta Srbija, YouTube kanalu i Instagramu. 
Dodatno, za nabavku i primenu naših proizvoda može Vam pomoći:

Pišite nam