You are here

Share page with AddThis

Zaštita bilja >> kvalitet koji traje

Pravovremena odabrana i zaštita biljaka daje siguran početak, ali i završetak sezone

Katalog proizvoda zaštite bilja

syngenta-katalog-zastite-bilja

lumax-camix-rano-suzbijanje-korova

Herbicidi

Herbicidi su sredstva za suzbijanje korova.

Insekticidi

Insekticidi su sredstva za zaštitu bilja namenjena za suzbijanje štetočina na gajenim...

Elatus Era nova era u zaštiti strnih žita

Fungicidi

Fungicidi su sredstva za zaštitu bilja namenjena za suzbijanje gljiva - prouzrokovača...

Rešite se buba, komaraca, krpelja, mrava

Ostale kategorije proizvoda

Profesionalni proizvodi (komunalna higijena), regulator rasta, hraniva

Bezbednosni listovi (MSDS)

MSDS

(Safety Data Sheet) na srpskom jeziku za Syngenta preparate registrovane u Srbiji

syngenta-hemija

A-Z lista proizvoda (CP)

U listi A-Z izaberite željeni proizvod po imenu