You are here

Share page with AddThis

Skeniraj i profitiraj

Pritisni ovde da započneš skeniranje
syngenta-sip-rok-za-porucivanje

Poštovani poljoprivredni proizvođači,
Kompanija Syngenta je jedna od vodećih kompanija u svetu, u oblastima istraživanja i razvoja, kao i inovacija u sferi poljoprivrede. U skladu sa reputacijom i trendovima u svetu svakodnevno prilagođavamo naše poslovanje Vašim potrebama. Na tržištu Srbije, za proizvodnu sezonu 2021. uvodimo novinu u naš dobro poznati promotivni program ranog poručivanja semena kukuruza i suncokreta. Unapredili smo postojeći proces dokazivanja kupovine Syngenta proizvoda, razvili smo aplikaciju koja će omogućiti da naša komunikacija bude brža i efikasnija. Nadamo se da će Vam se naše rešenje svideti i da će Vam biti od koristi kao i naša semena kukuruza i suncokreta. Predlažemo da pročitati sve detalje u vezi promotivnih programa, koji se nalaze na ovoj stranici, kao i detaljna uputstva o tome kako se ostvaruje pravo na povraćaj dela novca koji ste uložili u kupovinu hibrida semena kukuruza i suncokreta kompanije Syngenta. Za sva pitanja Vam na raspolaganju stoji i naš stručni tim.

Vaša Syngenta

Proces “Skeniraj i profitiraj” za poljoprivredne proizvođače i opšti uslovi koje je potrebno zadovoljiti kako bi KUPAC bio kvalifikovan za direktnu povraćaj novca od strane kompanije SYNGENTA

Šta je potrebno za uspešno izvršenje procesa “Skeniraj i profitiraj”? (hronološki)

 • Potpisan ugovor o učešću u Promotivnom programu “Rano poručivanje semena kukuruza i suncokreta”
 • Kupljene vreće SYNGENTA semena kukuruza i/ili suncokreta sa neiskorišćenim QR kodovima
 • “Pametni” telefon sa kamerom
 • Pristup internet

Proces “Skeniraj i Profitiraj”, preduslovi i koraci:

 1. KUPAC potpisuje ugovor o učešću u Promotivnom programu sa SYNGENTA predstavnikom u periodu 01.11.2020-28.02.2021. i to ga kvalifikuje za učešće u Promotivnom programu “Rano poručivanje semena kukuruza i suncokreta”.
 2. KUPAC kupuje SYNGENTA seme kukuruza i/ili suncokreta u sklopu Syngenta distributivne mreže, kod dobavljača prema sopstvenom izboru.
 3. Prilikom kupovine i fizičkog preuzimanja SYNGENTA semena kukuruza i/ili suncokreta obaveza je KUPCA da pregleda sve vreće semena koje kupuje i da utvrdi činjenično stanje i postojanje QR kodova na dnu vreće.
 4. KUPAC proces skeniranja započinje tako što pomoću “pametnog” telefona otvara internet stranicu www.syngenta.rs/sip i na istoj bira opciju „PRITISNI OVDE DA ZAPOČNEŠ SKENIRANJE“
  1. Nakon toga, vođen internet aplikacijom, KUPAC skenira QR kod sa Ugovora, pri čemu se u sistem učitavaju svi podaci sa Ugovora i ukupne količine poručenog semena kukuruza ili suncokreta. Proces kasnije koristi podatke sa Ugovora za potrebe slanja Zahteva za isplatu i te podatke nije moguće izmeniti u toku procesa.
  2. U narednom koraku KUPAC započinje skeniranje QR kodova sa pakovanja, tj. vreća semena, uklanjanjem (ako već nije uklonjena) fizičke zaštite (zaštitne folije) sa QR koda na pakovanju i usmeravanjem kamere “pametnog” telefona prema QR kodu na pakovanju.
  3. Skeniranje se odvija po sistemu “jedan po jedan” QR kod.
  4. Nakon svakog skeniranog QR koda KUPAC dobija informaciju koliko QR kodova je skenirano do tada i koliko je još potrebno skenirati da bi proces bio uspešno završen. Takođe, o svakom skeniranom QR kodu biva obavešten i zvučnim signalom (biiip)
  5. U slučaju fizičkog oštećenja QR koda i nemogućnosti očitavanja, KUPAC je dužan da o istom slučaju obavesti predstavnika kompanije SYNGENTA koji će prikupiti materijalne dokaze o postojanju vreće semena od KUPCA i omogućiti završetak procesa skeniranja bez oštećenog QR koda.
  6. Ukoliko KUPAC prekine proces skeniranja, iz bilo kog razloga, proces je moguće započeti iz početka, tj. nastaviti sa skeniranjem.
  7. Nakon skeniranja poslednjeg QR koda sa pakovanja KUPAC biva obavešten o uspešnom završetku ovog dela procesa (skeniranja svih QR kodova).
  8. U narednom koraku, KUPCU se prikazuje Zahtev za isplatu, koji će biti napravljen i automatski poslan kompaniji SYNGENTA na plaćanje. KUPAC u ovom koraku može da izmeni svoje kontakt podatke, broj telefona i adresu elektronske pošte na koju će mu biti dostavljen Izveštaj o skeniranju i Zahtev za isplatu.
 5. Potrebno je da KUPAC potvrdi slanje Zahteva za isplatu pritiskom na dugme „PODNESI ZAHTEV“.
 6. Proces se završava tako što se Zahtev za isplatu automatski šalje kompaniji SYNGENTA i KUPCU, putem email adrese koju je naveo u procesu “Skeniraj i Profitiraj”. Kao prilog Zahtevu za isplatu, obema stranama se putem elektronske pošte šalje i detaljan izveštaj koji sadrži spisak svih skeniranih QR kodova.

Osnovni pojmovi procesa “Skeniraj i profitiraj”

KUPAC – ovlašćeni predstavnik Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili Firme koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, koji je potpisao ugovor o učešću u Promotivnom programu “Rano poručivanje semena kukuruza i suncokreta”
SYNGENTA – Kompanija Syngenta Agro d.o.o.
Maloprodajni objekat – prodajni objekat registrovan za trgovinu na malo, koji se bavi prodajom SYNGENTA semena kukuruza i/ili suncokreta
QR kod – jedinstveni kod pakovanja (vreće semena kukuruza ili suncokreta) koji se koristi za skeniranje u procesu potvrđivanja kupovine.
Skeniranje – Proces u kome se pomoću “pametnog” telefona vrši beleženje jedinstvenog QR koda kroz internet aplikaciju, usmeravanjem kamere “pametnog” telefona prema QR kodu, koji se nalazi na pakovanju (na dnu vreće semena).
Registrovano poljoprivredno gazdinstvo - proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je kao takvo registrovano kod nadležnih institucija Republike Srbije.