Dobrodošli na sajt Syngenta Srbija

Proverite da li je original pakovanje vreće suncokreta

Kako da prepoznate falsifikovanu vreću suncokreta?
150 godina jubilej

150 godina

U 2017. Syngenta slavi 150 godina u proizvodnji semena povrća

Hibridi kukuruza

Hibridi kukuruza

Visok prinos i hranljiva vrednost zrna

A-Z zaštita bilja

A-Z proizvodi u zaštiti bilja

Fungicidi, herbicidi, insekticidi ...

Hyvido - nova tehnologija - hibridni ječam

Da li verujete?

Hyvido - Syngenta nova tehnologija hibridnog ječma

Isabion

Radi lakšeg oporavka i bržeg zarastanja

rana od mraza i snega na voćkama koristite ISABION - sadrži visoko kvalitetne amino-...

Pomoć u izboru lične zaštitne opreme

Česta mera predostožnosti koja je navedena na etiketi sredstva za zaštitu bilja je...

5 zlatnih pravila bezbedne primene

Zaštite i sebe - ne samo biljke

poštujte 5 zlatnih pravila bezbedne primene

Zastita maline za siguran izvoz

Za siguran izvoz maline

Naš cilj je postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju maline koji Vam omogućava...

Nordox 75 WG

Nordox 75 WG

jedinjenje bakra u obliku bakar-oksida