Dobrodošli na sajt Syngenta Srbija

Zastita maline za siguran izvoz

Za siguran izvoz maline

Naš cilj je postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju maline koji Vam omogućava...

Syngenta Akcija

Detaljnije kod naše stručne službe na terenu

Isabion

Radi lakšeg oporavka i bržeg zarastanja

rana od mraza i snega na voćkama koristite ISABION - sadrži visoko kvalitetne amino-...

Odličan i pouzdan za Monilinia-e bez obzira na temperature

I pri nižim temperaturama

Chorus 50 WG siguran izbor - sistemični folijarni fungicid, s preventivnim i...

Hibridi kukuruza

Hibridi koji vas neće izdati ni u sušnoj ni u kišnoj godini

Pomoć u izboru lične zaštitne opreme

Česta mera predostožnosti koja je navedena na etiketi sredstva za zaštitu bilja je...

5 zlatnih pravila bezbedne primene

Zaštite i sebe - ne samo biljke

poštujte 5 zlatnih pravila bezbedne primene

A-Z zaštita bilja

A-Z proizvodi u zaštiti bilja

Fungicidi, herbicidi, insekticidi ...