You are here

Seme povrća

Poštovani proizvođači,

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju povrća treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Povrtarska proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama. Jedan od bitnih uzroka smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta plodova mogu biti prouzrokovači biljnih bolesti, štetočine i korovi. Uslovima za njihovu pojavu i merama suzbijanja treba posvetiti veliku pažnju.

Dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji hibrida i sorti kao i sredstava za zaštitubilja vrhunskog kvaliteta Syngenta je stekla bogato iskustvo koje na ovaj način želi da podeli sa Vama, u cilju njihoveekonomične i racionalne upotrebe.

Vaša

Syngenta