Julian: seme salata

Seme salata Julian od Syngenta.


  • Zatvorena proizvodnja
  • 400 - 500 gr
  • 5000 pakovanje
  • Razmak sadnje: 160 000 (bilj/ha)

Puterica za proizvodnju na otvorenom od početka proleća do prvih mrazeva. Glavica je blago rastresita i lepo formirana listovima atraktivno sveže zelene boje. Velika otpornost na prorastanje. Zatvoreno i ravno dno omogućuje laku i brzu seču.


Otpornost: HR = Bl: 16-35; Nr:0; IR: LMV1

Seme salata Julian od Syngenta.
Seme salata Julian od Syngenta.
Seme salata Julian od Syngenta.

Sorte salata

Seme salata Daguan od Syngenta.

Daguan

Puterica
Otvorena proizvodnja

Seme salata Meteore od Syngenta.

Meteore

Puterica
Zatvorena proizvodnja

Seme salata batavia Vignole od Syngenta.

Vignole

Batavia
Otvorena proizvodnja