Ječam

jecam baner

 

Cilj Syngenta programa hibridizacije ječma: Razvoj hibrida ozimog ječma sa izvanrednom adaptabilnošću i tolerantnošću na različite vremenske prilike, uz povećanje prosečnog prinosa po hektaru. 

HYVIDOTM program kompanija Syngenta je započela 90-tih godina u Velikoj Britaniji i u Americi u saradnji sa Univerzitetom države Arizona. 

2002. godine prvi hibrid je registrovan u Engleskoj pod imenom Colossos, a dve godine nakon toga je bila prva prodaja. 

U 2008. dobijene su registracije u Nemačkoj, a nakon toga i u drugim EU zemljama. Od 2012. godine svi hibridi su stavljeni pod tehnologiju hibridizacije nazvanu HYVIDOTM.     

Ističemo značajnu razliku u hibridizaciji ječma i pšenice, naime u današnjim uslovima proces razvoja muške sterilnosti se odvija hemijskim putem dok se kod HYVIDOTM to radi bez hemijskog tretmana (zelenim, prirodnim putem). 

Stanice za istraživanje i razvoj kompanije Syngenta su locirane po celoj Evropi, gde se radi na razvoju potencijala prinosa, tolerantnosti na pojavu bolesti i drugih različitih karakteristika – u Jugozapadnim zonama se primarnije radi na tolerantnosti na stres i adaptabilnosti na sušnije uslove proizvodnje, postizanje visokog nivoa stabilnosti, dok se u Istočnim zonama primarnije radi na stepenu tolerantnosti na izmrzavanje.

Preporučujemo HYVIDOTM ječam proizvođačima koji, bez kompromisa, žele da ostvare maksimum na svojim njivama.

Syngenta je svetski lider na tržištu žitarica i pokriva 124 države. Značajna brojka od 25 istraživačkih i razvojnih centara i preko 300 priznatih genotipova obezbeđuju da se na tržište plasira seme koje ima najbolje karakteristike i adaptabilnost na različite uslove uzgoja i da zadovoljava potrebe veoma zahtevnog tržišta.

Šta je HYVIDOTM?

  • HYVIDOTM je jedini hibridni ječam na našem tržištu, namenjen svim inovativnim proizvođačima ječma.
  • Dobijen je ukrštanjem dve genetski različite roditeljske linije, čiji je proizvod hibrid, koga u F1 generaciji karakterišu poboljšana svojstva i visina prinosa.
  • HYVIDOTM je već na prvi pogled veoma atraktivnog izgleda, sa izuzetno razvijenim, bujnim biljkama i veoma dobro razvijenim korenom što ima svoje prednosti naročito u stresnim i teškim uslovima proizvodnje.
  • Prilagođenost različitim uslovima proizvodnje, pruža proizvođačima ječma konzistentnost u ostvarivanju visokog prinosa i profitabilnosti.
Jallon

Jallon

Srednje rani hibrid

Sy Dooblin

SY Dooblin

Srednje rani hibrid

SY Dakoota

SY Dakoota

Srednje kasni hibrid

jecam-hibrid-syngenta-hyvido

Ključne prednosti HYVIDO tehnologije

hyvido-tehnologija

Tehnologija proizvodnje hibridnog ječma

za maksimalno povećanje potencijala prinosa

setvena-norma-hyvido-jecma

Setva HYVIDO ječma

brzi početni porast, intezivni razvoj korenovog sistema i visoki koeficijent

jecam-hibrid-syngenta-hyvido

Đubrenje HYVIDO ječma

modusevo-delovanje-syngenta-regulator-rasta

Pravilan razvoj stabla uz MODDUS EVO

pravilan razvoj stabla je izuzetno značajan

zetva-hyvido-jecam-syngenta

Prinos HYVIDO hibridnog ječma

HYVIDO Jallon hibrid je izvanredno adaptiran na naše agroekološke uslove proizvodnje