You are here

Pretraga po proizvodima u zaštiti bilja

Pages

Actara 240 SC

Insekticid

Actara 240 SC je sistemični insekticid, sa kontaktnim i utrobnim delovanjem, koji se primenjuje

Actara 25 WG

Insekticid

Actara 25 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši u paprici, kupusu, grašku, duvanu, zasadu jabuke

Affirm 095 SG

Insekticid

Afirm 095 SG - Insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u zasadu jabuke, kupusara u usevu kupusa i pamukove s

Amistar Extra 280 SC

Fungicid

Amistar Extra - Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i k

Artea 330 EC

Fungicid

Artea 330 EC - Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i kl

Banvel 480 S

Herbicid

Sigurno protiv rizomskih korova

 

PRIMENA

Bravo 720 SC

Fungicid

Bravo 720SC - Fungicid za suzbijanje uzročnika sušenja cvetova i grančica i mrke truleži cveta, mrke pegavosti

Calaris Pro

Herbicid

Calaris Pro - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travni

Callisto 50 WG

Herbicid

Callisto 50 WG - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih tr

Camix 560 SE

Herbicid

Dokazano bolje - član Callisto familije

Celest Top 312.5 FS

Insekticid

Celest Top 312.5 FS - Sistemični insekticid i fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma, u cilju suzbijanja

Certicor 050 FS

Fungicid

Certicor 050 FS - Fungicid za suzbijanje glavnice, gari, sive pegavosti lista i klasa pšenice, truleži klasa i

Cherokee 487,5 SE

Fungicid

Trostruka snaga za veći prinos

Chess 50 WG

Insekticid

Chess 50 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje jabukine zelene vaši u zasadu jabuke, zelene breskvine vaši u

Chorus 50 WG

Fungicid

Siguran izbor! Fungicid u zaštiti jabuke

Dividend M 030 FS

Fungicid

Dividend M 030 FS - Fungicid za tretiranje semena pšenice u cilju suzbijanja glavnice, gari i sive pegavosti li

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Dual Gold 960 EC - Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu ku

Folio Gold 537.5 SC

Fungicid

Folio Gold 537.5 SC - Fungicid za suzbijanje plamenjače paradajza i krastavca

Force 0.5 G

Insekticid

Force 0.5G - Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za suzbijanje larvi skoč

Force 1.5 G

Insekticid

Force 1.5 G - Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za suzbijanje larvi sko

Force 20 CS

Insekticid

Force 20 CS - Kontaktni insekticid za suzbijanje larvi skočibuba (žičnjaka) i kuku

Fusilade Forte

Herbicid

Fusilade Forte - Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova.

Gardoprim Plus Gold 500 SC

Herbicid

Gardoprim plus Gold 500 SC - Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova

Insegar 25 WG

Insekticid

Insegar 25 WG - Insekticid za suzbijanje jabukinog smotavca i minera okruglih mina u zasadu jabuke

Pages