You are here

Hibridi kukuruza

Visok prinos i hranljiva vrednost zrna 


Postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju hibrida kukuruza treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama razvoja biljaka. Jedan od bitnih uzroka smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna može biti loš odabir hibrida ili prouzrokovači biljnih bolesti, štetočine i korovi.

Syngenta sa ponosom predstavlja poljoprivrednicima svoje hibride kukuruza. 
Sa više od sto godina iskustva u stvaranju hibrida poljoprivrednicima želimo da se nametnemo kao pouzdan partener koji inovacijama i novom hibridima omogućava postizanje visokih stabilnih prinosa. U našoj ponudi se nalaze hibridi FAO grupa 300 do 700.Pored visokog prinosa ove hinride odlikuje i visoka hranljiva vrednost zrna,  jer imaju viši udeo proteina i staklastog endosperma u zrnu u odnosu na standardne hibride.