You are here

Share page with AddThis

Hibridi kukuruza

STANDARDNI I ARTESIAN™ HIBRIDI KUKURUZA 


syngenta-kukuruz-logo

                
Syngenta ARTESIAN™ tehnologija predstavlja kompleksan odgovor na izazove tokom proizvodnje kukuruza. ARTESIAN™ hibridi kukuruza poseduju širok opseg adaptabilnosti i optimalnog korišćenja vode tokom cele sezone, što im omogućava da odgovore na najbolji način na izazove kojih je sve više i više.
Ova elitna klasa hibrida selekcionisanih za ostvarenje prinosa dobijena je nakon godina rada, selekcije i uspostavljanja široke eksperimentalne mreže u kojoj su testirani u najrazličitijim uslovima proizvodnje, čak i u onim najekstremnijim.

Artesiansyngenta-kukuruz-artesian-hibridi
Syngenta ARTESIAN™ koncept ne predstavlja defanzivnu strategiju borbe sa rizikom pojave suše, već se bazira na optimalnom korišćenju dostupne vode tokom cele sezone i kvalitetnijoj konverziji u zrno.
Bitna razlika u odnosu na konkurentske i standardne hibride je da ARTESIAN™ hibridi obezbeđuju maksimalne prinose u optimalnim i dobrim godinama dok u stresnim, izazovnim godinama obezbeđuju stabilnost u prinosu i mogućnost nadoknađivanja potencijalno izgubljenog dela prinosa

Artesian hibridi dobra priča Syngenta Srbija youtube Artesian hibridi spot Syngenta Srbija youtube  
Rezultati prinosa Artesian hibridi Syngenta Srbija youtube NOVO Andromeda i Bilbao hibrid Syngenta Srbija youtube "I ove godine sam odlučio da sejem Artesian kukuruz"  Syngenta Srbija youtube

artesian-hibridi-syngenta
ARTESIAN™ hibridi poseduju agronomske karakteristike koje u uslovima srednjeg do jačeg stresa obezbeđuju:

  • Brz razvoj jakog korenovog Sistema
  • Brže zatvaranje redova – bolji početni porast
  • Bolju izdržljivost i adaptabilnost
  • Bolje formiranje klipa
  • Bolju otpornost na najznačajnije bolesti klipa i stabla

artesian-hibridi-syngenta
Sama ponuda Syngenta hibrida, bilo da su ARTESIAN™ ili standardni hibridi je prilagođena potrebama proizvođača – svo seme je tretirano sa INSEKTICIDOM FORCE 20 CS kao i sa FUNGICIDOM poslednje generacije MAXIM QUATTRO.

 

Za sve dodatne informacije naš tim stručnjaka Vam stoji na raspolaganju https://www.syngenta.rs/nas-tim-na-terenu – SYNGENTA  JE UVEK SA VAMA!