You are here

Hibridi kukuruza

Visok prinos i hranljiva vrednost zrna 


Poštovani proizvođači i agronomi!
Postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju hibrida kukuruza treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu.

Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama razvoja biljaka. Jedan od bitnih uzroka smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna može biti loš odabir hibrida ili prouzrokovači biljnih bolesti, štetočine i korovi. Ovom publikacijom želimo da predstavimo naš portfolio hibrida, rezultate prinosa i proizvoda za zaštitu i ukažemo na ekonomski značajna oboljenja i štetočine kao i mere borbe korišćenjem originalnih Syngenta proizvoda. Mere suzbijanja su potpuno u skladu sa principima integralne zaštite bilja i dobre poljoprivredne prakse. Takođe objavljeni rezultati prinosa sa velikog broja lokaliteta širom naše zemlje, prikazuju na realan način kako su Syngenta hibridi rodili u proizvodnim uslovima, na različitim  tipovima zemljišta i u specifičnom mikroklimatskom okruženju.
Dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji semena, sredstava za zaštitu bilja i primene u praksi, Syngenta je stekla bogato iskustvo, koje na ovaj način želi da podeli sa Vama, u cilju njihove ekonomične i racionalne upotrebe.

Syngenta sa ponosom predstavlja poljoprivrednicima svoje hibride kukuruza. 
Sa više od sto godina iskustva u stvaranju hibrida poljoprivrednicima želimo da se nametnemo kao pouzdan partener koji inovacijama i novom hibridima omogućava postizanje visokih stabilnih prinosa. U našoj ponudi se nalaze hibridi FAO grupa 300 do 700.Pored visokog prinosa ove hinride odlikuje i visoka hranljiva vrednost zrna,  jer imaju viši udeo proteina i staklastog endosperma u zrnu u odnosu na standardne hibride.

Pretraga hibrida kukuruza ...