You are here

Share page with AddThis

Hibridi kukuruza

syngenta-hibridi-kukuruza

i prinos i kvalitet!


U današnjim danima kada se očigledno suočavamo sa značajnim klimatskim promenama i proizvodnju moramo da prilagodjavamo novonastalim uslovima, ali to je nešto što farmeri ne mogu sami. Odgovore na te izazove oni očekuju od nauke i istraživača u kompanijama kakva je Syngenta. Na sreću vrhunska rešenja danas su dostupna i našim proizvodjačima. Uz sve češće sušne periode, proizvodjačima kukurza koji nemaju uslova za zalivanje useva, donose značajna umanjenja prinosa. 
Sve u svemu Syngenta hibridi kukuruza daju jednostavan odgovor na velike probleme kroz sezonu uz jači koren i optimalno korišćenje dostupne vlage za viši i stabilniji prinos.

Rezultati prinosa u kukuruzu 2021

Dužina vegetacije (FAO grupa zrenja)