Karence nekih sredstava u zaštiti biljaka

Syngneta-zastita-karenca

Šta je to karenca?  

KARENCA je vreme koje je potrebno da protekne nakon poslednje primene sredstava za zaštitu bilja do berbe (ili žetve). U tom periodu sredstva za zaštitu bilja se u potpunosti razgrade ili se razgrade ispod maksimalne dozvoljene količine (MDK).
Karenca se izražava u DANIMA.

Malina-kupina-borovnica-jagoda-zastita-Syngenta

Pojedine karence  u voćkama:

Pojedine karence nekih sredstava u zaštiti bilja u RATARSTVU