Hibridi suncokreta vodeći na svakom mestu!

KV – Sunflower – 1400px
KV – Sunflower – 1200px
KV – Sunflower – 992px
KV – Sunflower – 768px
KV – Sunflower – 360px

HIBRIDI
SUNCOKRETA VODEĆI
NA SVAKOM MESTU!

Pogledaj video

Stalnim ulaganjem u istraživanje i razvoj, kompanija Syngenta konstantno unapređuje svoju ponudu i uvodi hibride koji mogu zadovoljiti potrebe proizvođača u Srbiji.
U predstojećoj sezoni 2022/23 Syngenta u svojoj ponudi ima hibride suncokreta koji su izuzetno dobro adaptirani našim uslovima proizvodnje i koji će proizvođačima obezbeđivati i visoke i stabilne prinose.

Dokazani hibridi

SY Michigan CLP

Clearfield® Plus tehnologija

Pravi izbor profesionalca

Saznaj više

Suman HTS

Hibrid tolerantan na tribenuron-metil

Za rani i siguran prinos

Saznaj više

Sureli HTS

Hibrid tolerantan na tribenuron-metil

Uspeh i prinos zlata vredan

Saznaj više

* Clearfield® je zaštićeno trgovačko ime od kompanije BASF

×
SY Michigan CLP
 • Srednje kasni hibrid
 • Izuzetno visok potencijal prinosa
 • Odlična stabilnost prinosa u različitim uslovima i regionima proizvodnje
 • Unapređen paket tolerantnosti na plamenjaču i druge ekonomski značajne bolesti suncokreta
×
Suman HTS
 • Srednje rani hibrid izuzetno visokog potencijala prinosa
 • Srednje visok do visok hibrid, stablo tolerantno na lom i poleganje
 • Pogodan za proizvodnju u svim regionima
×
Sureli HTS
 • Srednje kasni hibrid
 • Visoko prinosni hibrid adaptiran na naše agroekološke uslove proizvodnje
 • Stabilnost i u stresnijim uslovima
 • Hibrid koji je u poslednje dve godine u okolnim zemljama veoma brzo zauzeo jedno od vodećih mesta na tržištu

Hibridi suncokreta

chevron_right Konvencionalni hibridi

NK Kondi

Srednje kasni hibrid

Vodeći na svakom mestu

Saznaj više

SY Nebraska

Novo
Srednje kasni hibrid

Vrhunski potencijal i toleratnost na bolesti

Saznaj više
×
NK Kondi
 • Adaptibilan na različite tipove zemljišta i proizvodne uslove
 • Poseduje najveću stabilnost prinosa, posebno u intezivnim uslovima proizvodnje
 • Izuzetno visoka sposobnost kompenzacije nedostatka sklopa
 
×
SY Nebraska
 • Visoka stabilnost prinosa u stresnim uslovima proizvodnje
 • Izrazita uniformnost biljaka i veoma visok potencijal prinosa
 • Tolerantan na poznate rase plamenjače i druge ekonomski značajne bolesti
 
chevron_right Clearfield® tehnologija

NK Neoma

Srednje rani hibrid

Sigurna prinos i čista njiva

Saznaj više
×
NK Neoma
 • Izrazita ujednačenost biljaka i veoma visok potencijal prinosa
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i lomljenje
 • Glava sa velikim brojem zrna velike težine
 
chevron_right Clearfield® Plus tehnologija

SY Bacardi CLP

Srednje kasni hibrid

Visok prinos i siguran profit

Saznaj više

SY Onestar CLP

Srednje kasni hibrid

Pravi izbor profesionalca

Saznaj više

SY Michigan CLP

Srednje rani hibrid

Vodeći na svakom mestu

Saznaj više
×
SY Bacardi CLP
 • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja
 • Veoma prilagodljiv u različitim proizvodnim uslovima
 • Naročito pogodan za intezivne uslove proizvodnje
 
×
SY Onestar CLP
 • Vrunski prinos i vrhunska stabilnost u različitim uslovima gajenja
 • Unapređena tolerantnost na bolesti kao što su: bela trulež, Verticilium dahlie i posebno na plamenjaču
 • Fleksibilan za setvu – vreme setve i izbor parcela
 
×
SY Michigan CLP
 • Izuzetno visok potencijal prinosa
 • Odlična stabilnost prinosa u različitim uslovima i regionima proizvodnje
 • Unapređen paket tolerantnosti na plamenjaču i druge ekonomski značajne bolesti suncokreta
 
chevron_right Sulfo hibridi

Sumiko HTS

Srednje rani hibrid

Šampion sadržaja ulja

Saznaj više

Subaro HTS

Srednje kasni hibrid

Odličan izbor za stresne uslove

Saznaj više

Sureli HTS

Srednje kasni hibrid

Uspeh i prinos zlata vredan

Saznaj više

Suman HTS

Srednje rani hibrid

Za rani i siguran prinos

Saznaj više
×
Sumiko HTS
 • Visok potencijal prinosa i odlična stabilnost u različitim uslovima proizvodnje
 • Hibrid pogodan za raniju žetvu, ali i za kasniju setvu
 • Formira uniformne biljke koje ujednačeno sazrevaju
 
×
Subaro HTS
 • Izuzetno visok potencijal prinosa
 • Dobro podnosi visoke temperture i sušu
 • Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja
 
×
Sureli HTS
 • Visoko prinosni hibrid adaptiran na naše agroekološke uslove proizvodnje
 • Stabilnost i u stresnijim uslovima
 • Hibrid koji je u poslednje dve godine u okolnim zemljama veoma brzo zauzeo jedno od vodećih mesta na tržištu
 
×
Suman HTS
 • Srednje rani hibrid izuzetno visokog potencijala prinosa
 • Srednje visok do visok hibrid, stablo tolerantno na lom i poleganje
 • Pogodan za proizvodnju u svim regionima
 
chevron_right Visoko oleinski hibridi (HO)

Sumerio

Novo
Srednje rani hibrid

Sigurna profit i čista njiva

Saznaj više

SY Experto

Srednje kasni hibrid

Ekspert za svaku njivu i dodatni profit

Saznaj više
×
Sumerio
 • Odlikuje se visokim potencijalom za prinos
 • Dobra uniformnost biljaka i ujednačeno sazrevanje
 • Dobra tolerantnost na ekonomski značajne bolesti
 
×
SY Experto
 • Veoma visok potencijal prinosa
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje
 • Hibrid odlične stabilnosti i adaptibilnosti
 

* Clearfield® je zaštićeno trgovačko ime od kompanije BASF

Katalog kukuruza i suncokreta 2023
Catalogue

Katalog kukuruza i suncokreta 2023

Hibridi suncokreta - "od Syngenta nema bolje..."

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i nedoumice

Kontakt