Tretman semena ratarskih useva

Mislite na početku da žetva bude uspešna

seedcare_logo.png
seedcare-syngenta

Sredstva za tretiranje semena

Tretiranje semena je efikasan i sve prisutniji način zaštite useva.  Za odgovornu upotrebu proizvoda za tretiranje semena, važno je imati veliko znanje o osobinama semena koje se tretira, ali i o sredstvima za tretiranje, kao i opremu koja se koristi za aplikaciju pesticida na seme. 
Svima nama je važno da osiguramo da svako ko tretira seme ili koristi tretirano seme to radi na odgovoran i efikasan način, kako bi zaštiti seme i svoju okolinu.

 

tretirano-seme
Plenaris-seedcare

VIŠI NIVO ZAŠTITE OD PLAMENJAČE SUNCOKRETA

Za tretman semena suncokreta koji deluje na prouzrokovača plamenjače (Plasmopara

Osigurajte najbolji start!

Iskoristite snagu insekticida!
Kontaktni insekticid za suzbijanje larvi skočibuba

Tretman semena pšenice

Fungicid u cillju suzbijanja glavnice, gari i sive pegavosti lista i klasa ...

CelestPlus tretiranje semena

Tretman semena strnih žita

dvokomponentni preparat sa fungicidnim i insekticidnim dejstvom

Syngenta-Vibranceduo seedcare

Novi nivo zaštite semena

Novi tretman semena koji poboljšava razvoj korena i utiče na povećanje prinosa

bezbedna-primena-tretitanog-semena-syngenta

Principi i pravila za bezbedno rukovanje tretiranim semenom

Syngenta program sredstava za tretiranje semena

Dobrodošli u Syngenta program sredstava za tretiranje semena i najboljih postupaka za njihovu upotrebu i rukovanje tretiranim semenom.

U ovom progarmu se mogu naći saveti za profesionalne doradne centre u kojima se vrši tretiranje semena sredstvima za zaštitu bilja,  kao i distributerima I prodavcima tretiranog semena, i na kraju, ništa manje važnom širokom krugu korisnika, farmera koji seju tretirano seme.

seedcare-syngenta-kursevi-nova-platform

Video moduli za pravilno rukovanje tretiranim semenom

Dobra praksa koja osigurava da svako ko tretira seme ili ko koristi tretirano seme to radi na odgovoran i efikasan način