Tretman semena ratarskih useva

Mislite na početku da žetva bude uspešna

seedcare_logo.png
seedcare-syngenta

Sredstva za tretiranje semena

Tretiranje semena je efikasan i sve prisutniji način zaštite useva.  Za odgovornu upotrebu proizvoda za tretiranje semena, važno je imati veliko znanje o osobinama semena koje se tretira, ali i o sredstvima za tretiranje, kao i opremu koja se koristi za aplikaciju pesticida na seme. 
Svima nama je važno da osiguramo da svako ko tretira seme ili koristi tretirano seme to radi na odgovoran i efikasan način, kako bi zaštiti seme i svoju okolinu.

 

tretirano-seme
Apron XL 350 ES

ZAŠTITA OD PLAMENJAČE

tretiranje semena suncokreta, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu

Plenaris-seedcare

VIŠI NIVO ZAŠTITE OD PLAMENJAČE SUNCOKRETA

Za tretman semena suncokreta koji deluje na prouzrokovača plamenjače (Plasmopara

Tretman semena kukuruza

Maxim XL 035 FS (Metalaksil-M + Fludioksonil) je sistemični fungicid za suzbijanja

Osigurajte najbolji start!

Iskoristite snagu insekticida!
Kontaktni insekticid za suzbijanje larvi skočibuba

Tretman semena pšenice

Fungicid u cillju suzbijanja glavnice, gari i sive pegavosti lista i klasa ...

CelestPlus tretiranje semena

Tretman semena strnih žita

dvokomponentni preparat sa fungicidnim i insekticidnim dejstvom

Syngenta-Vibranceduo seedcare

Novi nivo zaštite semena

Novi tretman semena koji poboljšava razvoj korena i utiče na povećanje prinosa

bezbedna-primena-tretitanog-semena-syngenta

Principi i pravila za bezbedno rukovanje tretiranim semenom

Syngenta program sredstava za tretiranje semena

Dobrodošli u Syngenta program sredstava za tretiranje semena i najboljih postupaka za njihovu upotrebu i rukovanje tretiranim semenom.

U ovom progarmu se mogu naći saveti za profesionalne doradne centre u kojima se vrši tretiranje semena sredstvima za zaštitu bilja,  kao i distributerima I prodavcima tretiranog semena, i na kraju, ništa manje važnom širokom krugu korisnika, farmera koji seju tretirano seme.

seedcare-syngenta-kursevi-nova-platform

Video moduli za pravilno rukovanje tretiranim semenom

Dobra praksa koja osigurava da svako ko tretira seme ili ko koristi tretirano seme to radi na odgovoran i efikasan način