Dividend M 030 FS

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
30 g/l
Difenokonazol
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)