You are here

Share page with AddThis

Dividend M 030 FS

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Dividend M 030 FS - Fungicid za tretiranje semena pšenice u cilju suzbijanja glavnice, gari i sive pegavosti lista i klasa na semenu i mladim biljkama

pšenica

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A9142L