Karfiol


Bruce F1

Karfiol za ranu proizvodnju na otvorenom polju
Dužina vegetacije 60-65 dana
Preporučuje se za ranu proizvodnju na otvorenom sa ili bez korišćenja agrotekstila
Moguće ga je proizvoditi u jesen u plastenicima
Dobro podnosi zahlađenja
Hibrid sa jako razvijenim listovima, odlično samopokrivanje cvasta
Cvast je snežno bela, vrlo ujednačena, teška i zbijena, nije podložna promeni boje (antocijani)
Preporučeni razmak sadnje 55X45 cm (40.400 biljaka po ha)

Spacestar F1

Vrlo adaptibilan hibrid, lak za proizvodnju na svim tipovima tla

Dužina vegetacije 70-75 dana s ujednačenim pristizanjem za berbu
Hibrid sa jakom snagom porasta, velikih listova i bez jake gnojidbe azotom
Unutrašnji listovi odlično pokrivaju cvast
Cvast je bela, zbijena, fine zrnaste strukture i izvanrednog kvaliteta
Otporan na stresne uslove tokom proizvodnje
Ovo je jedan od najprodavanijih hibrida u našem klimatu
Preporučeni razmak sadnje 65X50 cm (30.700 biljaka po hektaru)

Lecanu F1

Formira cvast u uslovima visokih temperatura kada to drugi hibridi ne mogu

Dužina vegetacije 75-80 dana od presađivanja
Listovi uspravni, srednja snaga porasta
Hibrid sa odličnim samopokrivanjem
Snežno bela i teška cvast
Dugo čuva kvalitet nakon berbe
Preporučeni razmak sadnje 65X50 cm (30.700 biljaka po hektaru))

Cortes F1

Najpopularniji hibrid u Evropi i vrlo cenjen kod nas

Pogodan za rano prolećnu, rano letnju, kasno letnju i jesensku proizvodnju
Dužina vegetacije 75-80 dana
Listovi tamno zeleni, uspravni, tokom leta fromira uočljivu voštanu prevlaku
Hibrid sa najboljim samopokrivanjem cvasti, lagan za rezanje i rukovanje
Cvast je zbijena, vrlo teška i odlične snežno bele boje
Odličan za svežu potrošnju ali i smrzavanje
Preporučeni razmak sadnje 65X50 cm (30.700 biljaka po hektaru) ili gušće 50x45 cm jer dobro podnosi gusti sklop

Amerigo F1
Hibrid za kasnu jesenju proizvodnju

 Dužina vegetacije 85-90 dana
 Tolerantni na stresne uslove
 Na jakim vrućinama ne menja bojucvasti, ne javlja se ni bradavičavost
 Listovi izrazito voštani, plavozeleneboje
 Cvast je čvrsta i kompaktna odličnog kvaliteta
 Preporučeni razmak sadnje 65x50 cm (30.700 biljaka po hektaru)
 Idelalan za industrijsku proizvodnju

Korlanu F1
Hibrid za kasnu jesenju proizvodnju

Dužina vegetacije 75-80 dana od presađivanja
Cvast izbočena, teška, snežno bela I višestruko pokrivena
Listovi uspravni, jače razvijeni od hibrida Cortes
Izvanredno samopokrivanje, podnosi visoke temperature
Lak za berbu zbog izduženog stable
Preporučeni razmak sadnje 65x50 cm (30.700 biljaka po hektaru