Elatus Era

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
75 g/l
Benzovindiflupir (SOLATENOL™)
150 g/l
Protiokonazol
Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)