You are here

Share page with AddThis
Elatus Era - nova era u zaštiti strnih žita

Elatus Era

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 

ELATUS® ERA  je NOVA formula za zdrav usev i visok prinos pšenice i ječma

ELATUS® ERA je novi SDHI fungicid koji pruža potpunu zaštitu pšenice i ječma od najvažnijih prouzrokovača bolesti lista, stabla i klasa. Izuzetno je efikasan u suzbijanju lisne rđe i sive pegavosti pšenice.

bolesti-psenice-elatusera-novi-fungicid-syngenta

Fungicid ELATUS® ERA je nastao kao rezultat opsežnih i višegodišnjih istraživanja Syngentinih stručnjaka za razvoj najboljih rešenja na tržištu.

ELATUS® ERA je kombinacija dve aktivne materije: nove, inovativne aktivne materije SOLATENOL® i proverenog protiokonazola. Ova kombinacija aktivnih materija omogućava efikasno i dugotrajno suzbijanje širokog spektra bolesti pšenice i ječma, a istovremeno sprečava i pojavu rezistentnosti.

Posebno je formulisan kako bi osigurao najbolju distribuciju i prianjanje sredstva na ciljanu površinu a time i vrhunsku efikasnost. Kada padne na površinu lista, vrlo brzo se suši, i već nakon 60 sekundi se vezuje za voštani sloj lista odakle se postepeno i ravnomerno raspoređuje po biljnim delovima. To mu omogućava da se distribuira čak i u novo-izrasle delove i da bude otporan na spiranje kišom. Ako sat vremena nakon tretmana padne 20 litara kiše po metru kvadratnom, to prksanje je uspelo u potpunosti i ne treba ga ponavljati. 
elatusera-usvajanje-biljke

Kada se ELATUS® ERA primenjuje?

ELATUS® ERA se primenjuje u ječmu za prvi tretman protiv mrežaste pregavosti, rđe i pepelnice ili u fazi lista zastavičara za suzbijanje ramularijske i mrežaste pegavosti ječma. Preporučena količina primene je 0,8 l/ha.

elatusera-faze-primene-jecam

U pšenici fungicid ELATUS® ERA preporučujemo u fazi lista zastavičara ili na početku cvetanja za zaštitu klasa, u količini primene 0,8 l/ha. Zbog snažnog i dugotrajnog delovanja i izrazitog „greening efekta“ neometano se odvija proces fotosinteze i sprečava prekomerni gubitak vode. Proizvodnja šećera neophodnih za nalivanje zrna je neprekinuta, a ti se šećeri slobodno mogu prenositi iz lista u klas u razvoju za postizanje visokih prinosa.

elatusera-faze-primene-psenica

ELATUS® ERA potpuno štiti list i spolja i iznutra.

elatusera-potpuno-usvajanje-biljke
Snaga fungicida ELATUS® ERA ne odražava se samo u snažnom suzbijanju bolesti, nego i u fiziološkom efektu, boljem iskorišćavanju azota i vode i produženju vegetacije što dokazano utiče na povećanje prinosa

Elatusera-uporedjivanje-sa-standardnom-zastitom

ELATUS® ERA je pouzdan u svim uslovima proizvodnje. Dugotrajno preventivno i kurativno delovanje obezbeđuje izuzetnu efikasnost i potpunu zaštitu čak i od najjačeg pritiska bolesti. Ovakav način delovanja omogućava proizvođačima fleksibilno vreme primene.

elatusera-prikaz-rezultata-ogleda

Svake godine osigurava istu dobit, za svaki usev žitarica, svaki  pritisak bolesti, što je dokazano i provereno od strane nezavisnih stručnjaka.