You are here

Share page with AddThis
Elatus Era - nova era u zaštiti strnih žita

Elatus Era

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)

NOVA ERA DOLAZI!

ELATUS® ERA je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, za suzbijanje najvažnijih prouzrokovača bolesti lista, stabla i klasa u usevima pšenice i ječma.bolesti-psenice-elatusera-novi-fungicid-syngenta

Način delovanja:
ELATUS® ERA je kombinacija dve aktivne materije: nove, inovativne aktivne materije SOLATENOL® i proverenog protiokonazola. SOLATENOL® pripada hemijskoj grupi pirazol-karboksamida (SDHI) i deluje kao inhibitor enzima sukcinat-dehidrogenaze ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Osim toga, negativno utiče na porast micelije i na klijanje spora, sprečavajući na taj način dalje širenje patogena.

Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazola, odlikuje se produženim preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, i u kombinaciji sa SOLATENOL®-om omogućava efikasno i dugotrajno suzbijanje širokog spektra bolesti pšenice i ječma, a istovremeno sprečava i pojavu rezistentnosti.

Snaga fungicida ELATUS® ERA ne odražava se samo u snažnom suzbijanju bolesti, nego i u fiziološkom efektu, boljem iskorišćavanju azota i vode i produženju vegetacije što dokazano utiče na povećanje prinosa.

Primena:

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Pšenica

Lisna rđa (Puccinia recondita), žuta rđa (Puccinia striiformis), siva pegavost lista (Septoria tritici), siva pegavost lista i klasa (Septoria nodorum), trulež klasa (Fusarium spp.)

0,5-1 l/ha

Od početka vlatanja do kraja cvetanja

*OVP

Ječam

Rđa (Puccinia hordei), mrežasta pegavost lista (Pyrenophora teres), sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis), ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni)

0,5-1 l/ha

Od početka vlatanja do kraja klasanja

*OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

ELATUS® ERA se primenjuje u ječmu za prvi tretman protiv mrežaste pregavosti, rđe i pepelnice ili u fazi lista zastavičara za suzbijanje ramularijske i mrežaste pegavosti ječma. Preporučena količina primene je 0,8 l/ha. U pšenici fungicid ELATUS® ERA preporučujemo u fazi lista zastavičara ili na početku cvetanja za zaštitu klasa, u količini primene 0,8 l/ha.

Mogućnost mešanja:
U većem broju ogleda utvrđena je fizička kompatibilnost sa mnogim preparatima, ali mogućnost mešanja treba proveriti pre primene. O mogućnosti mešanja ovog sredstva sa drugim sredstvima, redosledu mešanja i drugim detaljima, raspitati se kod zastupnika.

 

Elatus Era - nova era u zaštiti strnih žita (reklama)