You are here

Share page with AddThis
Elatus Era - nova era u zaštiti strnih žita

Elatus Era

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 

NOVA formula za zdrav usev i visok prinos pšenice i ječma

ELATUS® ERA je novi SDHI fungicid koji pruža potpunu zaštitu pšenice i ječma od najvažnijih prouzrokovača bolesti lista, stabla i klasa. Izuzetno je efikasan u suzbijanju lisne rđe i sive pegavosti pšenice.

bolesti-psenice-elatusera-novi-fungicid-syngenta

Fungicid ELATUS® ERA je nastao kao rezultat opsežnih i višegodišnjih istraživanja Syngentinih stručnjaka za razvoj najboljih rešenja na tržištu.

ELATUS® ERA je kombinacija dve aktivne materije: nove, inovativne aktivne materije SOLATENOL® i proverenog protiokonazola. Ova kombinacija aktivnih materija omogućava efikasno i dugotrajno suzbijanje širokog spektra bolesti pšenice i ječma, a istovremeno sprečava i pojavu rezistentnosti.

Posebno je formulisan kako bi osigurao najbolju distribuciju i prianjanje sredstva na ciljanu površinu a time i vrhunsku efikasnost. Kada padne na površinu lista, vrlo brzo se suši, i već nakon 60 sekundi se vezuje za voštani sloj lista odakle se postepeno i ravnomerno raspoređuje po biljnim delovima. To mu omogućava da se distribuira čak i u novo-izrasle delove i da bude otporan na spiranje kišom. Ako sat vremena nakon tretmana padne 20 litara kiše po metru kvadratnom, to prksanje je uspelo u potpunosti i ne treba ga ponavljati. 
elatusera-usvajanje-biljke

Kada se ELATUS® ERA primenjuje?

ELATUS® ERA se primenjuje u ječmu za prvi tretman protiv mrežaste pregavosti, rđe i pepelnice ili u fazi lista zastavičara za suzbijanje ramularijske i mrežaste pegavosti ječma. Preporučena količina primene je 0,8 l/ha.

elatusera-faze-primene-jecam

U pšenici fungicid ELATUS® ERA preporučujemo u fazi lista zastavičara ili na početku cvetanja za zaštitu klasa, u količini primene 0,8 l/ha. Zbog snažnog i dugotrajnog delovanja i izrazitog „greening efekta“ neometano se odvija proces fotosinteze i sprečava prekomerni gubitak vode. Proizvodnja šećera neophodnih za nalivanje zrna je neprekinuta, a ti se šećeri slobodno mogu prenositi iz lista u klas u razvoju za postizanje visokih prinosa.

elatusera-faze-primene-psenica

ELATUS® ERA potpuno štiti list i spolja i iznutra.

elatusera-potpuno-usvajanje-biljke
Snaga fungicida ELATUS® ERA ne odražava se samo u snažnom suzbijanju bolesti, nego i u fiziološkom efektu, boljem iskorišćavanju azota i vode i produženju vegetacije što dokazano utiče na povećanje prinosa

Elatusera-uporedjivanje-sa-standardnom-zastitom

ELATUS® ERA je pouzdan u svim uslovima proizvodnje. Dugotrajno preventivno i kurativno delovanje obezbeđuje izuzetnu efikasnost i potpunu zaštitu čak i od najjačeg pritiska bolesti. Ovakav način delovanja omogućava proizvođačima fleksibilno vreme primene.

elatusera-prikaz-rezultata-ogleda

Svake godine osigurava istu dobit, za svaki usev žitarica, svaki  pritisak bolesti, što je dokazano i provereno od strane nezavisnih stručnjaka.

Elatus Era - nova era u zaštiti strnih žita (reklama)

REGISTRACIJA:
 

Usev
/Zasad

Bolest na srpskom

Bolest na latiskom

Preporucena kolicina primene

Max broj dozvoljenih tretmana

Vreme primene

Karenca

 

 

 

 

 

Pšenica

Smeđa rđa

 

žuta rđa

 

 

smeđe pegavosti lista

 

smeđe pegavosti lista i plevica

Puccinia recondite

 

Puccinia stritiformis

 

 

Septoria tritici

 

Septoria nodorum

 

 

 

 

0,5 do 1 L/ha

 

 

jedna primena tokom vegetacijske sezone

 

 

od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja cvetanja (BBCH 69)

 

 

Karenca je obezbeđena vremenom primene. Radna karenca je 48 časa nakon primene ovog preparata

 

 

 

Ječam

smeđa rđa ječma

 

mrežaste pegavosti lista

 

sive pegavosti

 

ramularija (ramulariozna pegavost)

Puccinia hordei

 

Pyrenophora teres

 

 

Rhynchosporium secalis

 

Ramularia collo-cygni

 

 

 

 

0,5 do 1 L/ha

 

 

jedna primena tokom vegetacijske sezone

 

 

od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja klasanja (BBCH 59)

 

 

Karenca je obezbeđena vremenom primene. Radna karenca je 48 časa nakon primene ovog preparata.

 

U SLUČAJU HITNOSTI:
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i 
Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.