You are here

Share page with AddThis

Topas 100 EC

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Pun pogodak protiv pepelnice!  syngenta-fungicidi

TOPAS® 100 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)

  

Način delovanja:
TOPAS® 100 EC je sistemični fungicid na bazi penkonazola. Penkonazol je aktivna materija iz gurpe triazola, koju odlikuje sposobnost da brzo prodire u biljno tkivo, zbog  čega je izuzetno otporan na spiranje kišom. Kreće se translaminarno, što mu omogućava da se ravnomerno raspoređuje unutar biljaka ubrzo nakon tretmana. Primenjuje se preventivno i u ranim postinfekcionim tretmanima, kada zaustavlja dalje širenje infekcije i prodiranje patogena u biljno tkivo.

Primena:

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka

Pepelnica (Podosphaera leucotricha)

0,025%

Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

21 dan

Vinova loza

Pepelnica (Uncinula necator)

0,025%

Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

35 dana

 

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa fungicidima na bazi kaptana i dinokapa. Zbog rezistentnosti sredstvo ne primenjivati alternativno sa sredstvima na bazi triazola, kao ni sličnim jedinjenjima istog mehanizma delovanja.