You are here

Share page with AddThis

Score 250 EC

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Visok stepen sigurnosti u zaštiti od bolesti  syngenta-fungicidi

SCORE® 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu.

voce-razno-miks-syngenta

Način delovanja:
SCORE® 250 EC je sistemični fungicid koji u sebi sadrži aktivnu materiju difenokonazol. Deluje preventivno i kurativno, tako što blokira sintezu ergosterola. Kreće se translaminarno, što mu omogućava ravnomernu raspodelu unutar biljke ubrzo nakon tretiranja. Primenjuje se preventivno i u ranim postinfekcionim tretmanima, nakon klijanja gljive na biljnoj površini kada zaustavlja infekciju. SCORE® 250 EC ima mogućnost najdužeg perioda kurativne primene (do 72 h nakon infekcije) od svih triazola.

povrce-plastenik-veg-syngenta-zastita

Primena:

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka

Čađava pegavost lišća i

krastavost plodova

(Venturia inaequalis), pepelnica (Podosphaera

leucotricha)

0,013-0,02%

Posle listanja, na pošetku rasta mladara, odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka

28 dana

Kruška

Čađava pegavost lišća i

krastavost plodova

(Venturia pyrina)

0,013-0,02%

Posle listanja, na pošetku rasta mladara, odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka

28 dana

Krompir

Crna pegavost (Alternaria solani)

0,5 l/ha

U vreme pojave prvih simptoma i kasnije u vegetaciji po potrebi

14 dana

Kajsija

Sušenje cvetova i

grančica (Monilinia spp.), pepelnica (Sphaerotheca spp.)

0,03%

Početak cvetanja

7 dana

Borovnica

Uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka (Monilinia vaccinii-corymbosi)

0,4 l/ha

Od početka razvoja pupoljaka do cvetanja, jednom u toku sezone

*OVP

Celer

Pegavost lista (Septoria apiicola)

0,5 l/ha

Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koristi za berbu.

14 dana

List peršuna

Pegavost lista (Septoria apii), crna pegavost lista (Alternaria spp.), pepelnica (Erysiphae spp.)

0,5 l/ha

Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koristi za berbu.

14 dana

Ren

Crna pegavost lista (Alternaria spp.)

0,5 l/ha

Preventivno kada se steknu uslovi za razvoj oboljenja ili najkasnije po pojavi prvih simptoma.

14 dana

Cvekla

Lisna pegavost (Cercospora beticola), pepelnica (Erysiphae betae), rđa (Uromyces betae)

0,4 l/ha

Početak zatvaranja redova; 10% biljaka zatvorilo prostor između sebe do 28 dana pred berbu.

28 dana

Kelj, karfiol, brokoli

Crna pegavost lista (Alternaria brassiceae, A. brassicicola), pegavost lista (Mycosphaerella spp.)

0,5 l/ha

Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koriste za bebru.

21 dan

Ukrasne biljke

Rodovi Alternaria, Colletotrichum, Cercospora, Erysiphe, Phradgmidium, Puccinia, Phylosticta, Ramularia, Septoria, Stemphylium, Uromyces

0,05%

Preventivno kada se steknu povoljni uslovi za razvoj oboljenja ili najkasnije po pojavi prvih simptoma.

*OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene: Preporučuje se preventivni tretman ili na samom početku infekcionog procesa. Preporuka je da se primenjuje sa nekim od kontaktnih fungicida (npr. CADURANS-kaptan) radi proširenja delovanja na sve infekcione faze i sprečavanje razvoja rezistentnosti. SCORE® 250 EC se na istoj površini, u toku jedne godine, može primeniti najviše tri puta u jabukama, kruškama i krompiru, tj. dva puta za ostale namene, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. Izuzetak su zasadi borovnica gde se može primeniti jednom u toku vegetacione sezone.

zastita-vocaka-syngenta-pouzdan-partnerCadurans-Syngenta-fungicid

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida, uz prethodnu proveru kompatibilnosti. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat).