You are here

Share page with AddThis

Chorus 50 WG

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Vodorastvorljive granule (WG)

Siguran izbor! Fungicid u zaštiti jabuke

Chorus 50 WG fungicid, zaštita jabuke, višnje, šljive, breskve

 

  [YOU-TUBE VIDEO] Chorus i Topas u zaštiti jabuke prilog

Fungicid za suzbijanje uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i sušenja cvetova i grančice i mrke truleži plodova višnje.

Primena
Chorus® 50 WG (Ciprodinil) je sistemični folijarni fungicid, s preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i sušenja cvetova i grančice i mrke truleži plodova višnje (Monilinia laxa). Ciprodinil deluje tako što ometa sintezu aminokiselina i zaustavlja rast i razvoj patogena u početnim fazama infekcije. Poseduje kontaktna, sistemična i translaminarna svojstva. 
Njegovo delovanje nije zavisno od niskih temperatura, pa ima efikasnost i na temperaturama ispod 10°C (početak vegetacije i period cvetanja).
Priprema sredstva
Napuniti rezervoar prskalice sa čistom vodom (do jedne trećine) i otpočeti s mešanjem. Polako dodavati odgovarajuću količinu preparata, nastaviti s mešanjem uz dodavanje preostale količine vode. Nastaviti s mešanjem i pri prskanju.Fitotoksičnost Chorus® 50 WG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u navedenim količinama i u preporučeno vreme.
Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije.
Karenca14 dana za višnju, šljivu i breskvu, 28 dana za jabuku.
Do sušenja depozita preparata ne dozvoliti pristup ljudima i
životinjama na tretirane površine.

chorus-tabela-primene-zastita-vocaka

 

Jabuka

Višnja

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A8637C