You are here

Share page with AddThis

Chorus 50 WG

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)

Siguran izbor! 

CHORUS® 50 WG je sistemični fungicid, sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova višnje, breskve i šljive (Monilinia laxa).

Način delovanja:
CHORUS® 50 WG sadrži ciprodinil koji pripada grupi anilinopirimidina. Inhibira biosintezu metionina i lučenje hidrolitičkih enzima gljive.  Sprečava penetraciju i rast micelije gljiva u i na površini lista. Ako se primeni u roku od 48 sati nakon početka zaraze, zaustavlja dalje širenje infekcije u biljci, a može se primenjivati i preventivno. Poseduje kontaktna, sistemična i translaminarna svojstva.
Njegovo delovanje nije zavisno od niskih temperatura, pa ima efikasnost i na temperaturama ispod 10°C (početak vegetacije i period cvetanja).

Chorus 50 WG fungicid, zaštita jabuke, višnje, šljive, breskve                   

Primena:.

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis)

 

 

0,3-0,5 kg/ha

Od otvaranja prvih lisnih pupoljaka do završetka cvetanja

 

 

28 dana

Breskva

Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)

 

0,3-0,5 kg/ha

Od faze cvetnog balona do precvetavanja

 

14 dana

Višnja

Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)

 

0,3-0,5 kg/ha

Od početka cvetanja do precvetavanja

 

14 dana

Šljiva

Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)

 

0,3-0,5 kg/ha

Od faze cvetnog balona do precvetavanja

 

14 dana

 

Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa insekticidima  izrazito kisele reakcije. CHORUS® 50 WG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u navedenim količinama i u preporučeno vreme.

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.