You are here

Share page with AddThis
Cadurans-Syngenta-fungicid

Cadurans

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

STANDARD KOJI TRAJE!

zastita-vocaka-syngenta-pouzdan-partner
CADURANS® je nesistemični, kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.
Način delovanja:
CADURANS® je fungicid širokog spektra delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti u voćarstvu. Sadrži aktivnu materiju kaptan koja inhibira proces ćelijskog disanja i druge metaboličke procese. Ovim procesom se sprečava klijanje spora i disanje.

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka

Čađava pegavost lišća i

krastavost plodova jabuke

(Venturia inaequalis)

2-3 l/ha

Preventivno tretiranje pre
ostvarivanja uslova za
zaražavanje

21 dan

Kruška

Čađava pegavost lišća i

krastavost plodova kruške

(Venturia pyrina)

2.5 - 3 l/ha

Preventivno tretiranje pre
ostvarivanja uslova za
zaražavanje

21 dan

Šljiva, višnja,
breskva,
kajsija

Šupljikavost lista
(Stigmina carpophila)

2.5 - 3 l/ha

Preventivno tretiranje pre
ostvarivanja uslova za
zaražavanje

21 dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radna karenca: Do sušenja depozita.
Posebne napomene: U suzbijanju prouzrokovača bolesti u voćarskim zasadima CADURANS® je izuzetan partner za sve sistemične fungicide radi proširenja delovanja na sve stadijume gljive i antirezistentne strategije. Može ispoljiti blagu fitotoksičnost na plodovima nekih sorti jabuke i kruške ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova, a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Fitotoksičan je za sortu jabuke Crveni delišes i kruške Anžuj.
Mogućnost mešanja: Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije, Brodovskom i sumporno-krečnom čorbom, uljnim preparatima na bazi tetraetil pirofosfata.

Caduras reklama: