Cadurans

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
480 g/l
Kaptan
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)