Orondis Ultra

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
30 g/l
Oksatiapiprolin
250 g/l
Mandipropamid
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)