You are here

Share page with AddThis
ridomilgoldr_banner

Ridomil Gold R

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)

PRAVI IZBOR ZA MNOGE PROBLEME

ridomilgold-r-syngenta-fungicid

Ridomil Gold R je sistemični i kontaktni fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje plamenjače vinove loze, plamenjače i crne pegavosti krompira i paradajza, plamenjače salate, lubenice, dinje, karfiola, brokolija, bosiljka i drugih začinskih biljaka. 

Primena:

Ridomil Gold R je sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, koji se koristi za suzbijanje uzročnika bolesti u usevu, odnosno zasadu:

  • vinove loze, za suzbijanje uzročnika plamenjače (Plasmopora viticola), u količini 5 kg/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha, preventivnim tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti. U zasadima vinove loze primena je u fazi razvoja BBCH 15-81 (od fenofaze pet razvijenih listova do početka šarka).
  • krompira i paradajza, za suzbijanje uzročnika plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti lista (Alternaria solani), u količini 5 kg/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha, preventivnim tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti.
    U usevu krompira primena je u fazi razvoja BBCH 11-89 (razvijen prvi pravi lista na glavnoj stabljici do fenofaze smežuravanja bobica u prvoj cvasti).
    U usevu paradajza primena je u fazi razvoja BBCH 15-89 ((azvijen peti pravi lista na glavnom stablu do fenofaze pune zrelosti plodova).
  • salate i endivije na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, radiča i motivolca, na otvorenom polju, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Bremia lacuceae), u količini od 5 kg/ha, uz utrošak 200 do 400 L/ha vode, u uslovima povoljnim za pojavu i razvoje oboljenja, sa najviše jednom primenom tokom vegetacije.
  • karfiola i brokolia, na otvorenom polju, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora parasitica), u količini od 5 kg/ha, uz utrošak 400 do 600 L/ha vode, i uz dodatak okvašivača, u uslovima povoljnim za pojavu i razvoje oboljenja, sa najviše jednom primenom tokom vegetacije.
  • lubenice i dinje, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), u količini od 5 kg/ha, uz utrošak 400 do 600 L/ha vode, u uslovima povoljnim za pojavu i razvoje oboljenja, sa najviše dve primene tokom vegetacije.
  • bosiljku i drugom začinskom bilju, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače, u količini od 5 kg/ha, uz utrošak 200 do 400 L/ha vode u uslovima povoljnim za pojavu i razvoje oboljenja, sa najviše jednom primenom tokom vegetacije.

ridomilgoldr-krompir-zastita-syngenta

Preparat je namenjen za preventivnu primenu u zaštiti gajenih biljaka, primenom pre sticanja uslova za pojavu i razvoj oboljenje ili pri pojavi prvih najranijih simptoma oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Kurativna primena, iako moguća zbog sistemične osobine aktivne materije metalaksil-m, ograničenog je delovanja, pa svaku pažnju treba usmeriti na preventivnu primenu.

Ridomil Gold R se na istoj površini može primeniti najviše jednom ili dva puta u toku godine, imajući u vidu visok rizik za razvoj rezistentnosti prema metalaksilu-m.
ridomilgoldr-karfiol-paradajz-zastita-syngenta

Sredstvo Ridomil Gold R sadrži dve aktivne materije, metalaksil-m i bakar oksihlorid. Metalaksil-m je aktivna materija iz grupe fenilamida, inhibira sintezu ribonuikleinske kiseline. Deluje primarno na klijanje spora pseudigljiva prouzrokovača plamenjača (Oomycetes), ima izražena sistemična svojstva i kreće se unutar biljke uzlaznim tokovima (aktopetalno), sprečavajuči razvoj patogena unutar biljnog tkiva. Bakar oksihlorid je aktivna materija sa površinskim delovanjem (kontaktni fungicid) koja sdeluje na više mesta u razvojnom ciklusu gljiva uzročnika većeg broja bolesti biljaka. Uzrokuje denaturaciju ćelijskih proteina i preventivnog je načina delovanja.

ridomilgoldr-vinova-loza-zastita-syngenta

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Paradajz, krompir

Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

5,0 kg/ha

Od razvijenog prvog pravog lista na glavnoj stabljici do smežuravanja bobica u prvoj cvasti (faze 11-89 VVSN), odnosno po pojavi prvih simptoma

Paradajz (3 dana)

Krompir (14 dana)

Vinova loza

Plamenjača (Plasmopara viticola)

5,0 kg/ha

Od 5 razvijenih listova do početka šarka (faza 15-81 VVSN), odnosno po pojavi prvih simptoma

21 dan

Salata, Endivija

Plamenjača (Bremia lactuceae)

5,0 kg/ha

U uslovima povoljnim za pojavu I razvoje oboljenja

10 dana

Radič, Motovilac

Plamenjača (Bremia lactuceae)

5,0 kg/ha

U uslovima povoljnim za pojavu I razvoje oboljenja

10 dana

Karfiol, Brokoli

Plamenjača (Peronospora parasitica)

5,0 kg/ha

U uslovima povoljnim za pojavu I razvoje oboljenja

21 dana

Lubenica, Dinja

Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)

5,0 kg/ha

U uslovima povoljnim za pojavu I razvoje oboljenja

3 dana

Bosiljak I drugo začinsko bilje

Plamenjača

5,0 kg/ha

U uslovima povoljnim za pojavu I razvoje oboljenja

28 dana (u zaštićenom prostoru)

10 dana (na otvorenom polju)

 

Mogućnost mešanja:
Ne primenjivati sa insekticidima koji pripadaju grupama organfosfata i karbamata. Pre primene mešavine proveriti eventualnu osetljivost sorte ili hibrida. O mogućnosti mešanja ovog sredstva sa drugim sredstvima, redosledu mešanja i drugim detaljima, raspitati se kod zastupnika.

publikacija-zastita-bilja-syngenta