You are here

Share page with AddThis
Revustop-krompir-zastita-povrca-Syngenta

Revus Top

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 

Tri problema - jedno rešenje

syngenta-revustop-paradajz-krompir-plamenjaca

REVUS® Top je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) krompira, i u usevu paradajza je za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti lista (Alternaria solani) na otvorenom polju i crne pegavosti lista paradajza (Alternaria solani) u zaštićenom prostoru
revustop-zastita-od-bolesti-krompira-syngenta

Način delovanja:
REVUS® Top 
je kombinacija dve izuzetno efikasne aktivne materije čijom se zajedničkom primenom povećava efikasnost na biljne bolesti, a istovremeno i smanjuje mogućnost pojave rezistencije. Mandipropamid je preventivni lokal-sistemik koji inhibira klijanje spora. Odmah nakon tretmana snažno se vezuje za voštani sloj kutikule, zbog čega je izuzetno otporan na ispiranje kišom.  Poseduje visoku efikasnost u suzbijanju prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), dok difenokonazol ima odličnu efikasnost protiv prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Difenokonazol je aktivna materija širokog spektra delovanja iz hemijske grupe triazola, koji inhibiraju sintezu ergosterola gljiva. Kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno (translaminarno kretanje), zbog čega obezbeđuje ravnomernu distibuciju preparata u biljnom tkivu.

Primena:

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Krompir

Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

0,4-0,6 l/ha

Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

7 dana

Paradajz

Plamenjača (Phytophthora infestans) i crne pegavosti lista (Alternaria solani) na otvorenom polju i crne pegavosti lista paradajza (Alternaria solani) u zaštićenom prostoru

0,45-0,6 l/ha

u uslovima povoljnim za pojavu oboljenja, u vreme cvetanja i precvetavanje ili prema preporuci prognozno-izveštajne služb

3 dana

Mogućnost mešanja:
Kombinacija ove dve aktivne materije ispoljava odlično dejstvo u suzbijanju prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti lista, najznačajnijih oboljenja krompira, tako da nije potrebno mešanje sa drugim fungicidima. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.

paradajz-tomato-seme-syngenta

Primena i usevu paradajza!

Primena u usevu paradajza je za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti lista (Alternaria solani) na otvorenom polju i crne pegavosti lista paradajza (Alternaria solani) u zaštićenom prostoru, u količini 0,45 do 0,6 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha, tretiranjem u uslovima povoljnim za pojavu oboljenja, u vreme cvetanja i precvetavanje ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Primeniti količinu od 0,45 L/ha u intervalu od 7 dana u uslovima manjeg do srednjeg pritiska bolesti, tj. pri manje povoljnim uslovima za pojavu i razvoj oboljenja. Veća količina primene, od 0,6 L/ha primenjuje se u intrevalu od 12-14 dana, u uslovima povoljnim za pojavu i razvoj oboljenja.
Karenca za paradajz je 3 dana.

.