Plenaris

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
200 g/l
Oksatiapiprolin
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)