Karatke publikacije u zaštiti bilja

QUANTIS® biostimulator

čuvar prinosa kada je najteže - suša, ...

MINECTO® Alpha insekticid

Moćna kontrola bolesti u povrću

CARIAL® Flex fungicid

protiv plamenjače u krompiru

CIDELY® Top fungicid

protiv pepelnice u povrću

AFINTO® insekticid

protiv lisnih vaši

KARATE® 04 G

UNIVERZALNI ZEMLJIŠNI INSEKTICID
Smanjuje štete. Čuva kvalitet, garantuje uspeh...

RIDOMIL® Gold R fungicid

Pravi izbor za mnogo problema u povrću i krompiru

REVUS® Top fungicid

Tri problema jedno rešenje za paradajz i krompir

QUADRIS®Top

top fungicid za odbranu od bolesti

NORDOX® 75 WG

fungicid sa vrlo visokim sadržajem bakra

EVURE® insekticid

Univerzalni insekticid za vrhunsko voce, povrće, uljanu repicu i pšenicu

FORCE® Evo insekticid i hranivo

EFEKAT INSEKTICIDA I PRIHRANE / JEDINSTVENA KONTROLA PUTEM GASNE FAZE

TANDEM® insekticid protiv buba

komunalna higijena - dva mehanizma delovanja

ADVION®Gel

protiv bubašvaba (komunalna higijena)