You are here

Share page with AddThis

Quadris

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

Syngenta preporucena zastita vocaka

Kvalitet koji traje

QUADRIS je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) vinove loze, plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) paradajza i krompira, plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis), pepelnice (Erysiphae heraclei) i crne pegavosti (Alternaria dauci) mrkve, pegavosti lista cvekle (Cercospora spp.), sušenja lastara maline (Dydimella applanata) i sive pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fargariae). Sporedno deluje na truleži i pepelnice.

Način delovanja:
Aktivna materija azoksistrobin se odlikuje lokalsistemičnim delovanjem, što joj omogućava ravnomerno raspoređivanje u biljnom tkivu nakon tretmana. Deluje inhibitorno na proces ćelijskog disanja patogena, sprečavajući tako sporulaciju i formiranje plodonosnih tela.

Primena:

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Vinova loza

Plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator)

0,75 l/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

21 dan

Malina

Sušenje lastara (Dydimella applanata)

0,75 l/ha

Preventivno, od faze kada su prvi lastari dužine oko 60 cm i kada se očekuju povoljni uslovi za zaražavanje i širenje oboljenja.

10 dana

Jagoda

Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae)

0,75-1 l/ha

Preventivno, do početka zrenja i nakon berbe.

3 dana

Krompir

Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

0,75 l/ha

Preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja.

14 dana

Paradajz

Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

0,75 l/ha

Preventivno, pred sticanje uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja.

3 dana

Krastavac

Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)

0,75 l/ha

Preventivno, od faze 2 prava lista, u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma u intervalima 8-10 dana.

4 dana

Mrkva

Crna pegavost lista (Alternaria dauci), pepelnica (Erysiphae heraclei)

1 l/ha

 U fazi prvi pravi list razvijen do završen rast – postugnuta forma i veličina korena.

7 dana

Cvekla

Pegavost lista (Cercospora spp.)

1 l/ha

Po pojavi prvih simptoma

14 dana

 

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje.