You are here

Share page with AddThis

Bringing plant potential to life

Snagu biljaka pretvaramo u stvarnost

Snaga biljaka - Syngenta

Naša vizija i namera "Bringing plant potential to life" (Snagu biljaka pretvaramo u stvarsnost):

Prateći trend gde se poljoprivreda sve više oslanja na održivi razvoj, brigu o životnoj sredini i kvalitetu hrane. ► Kako razvijamo naš posao u poljprivredi, duh i identitet, kroz unapredjenje prinosa i efikasnosti  održive poljoprivrede, oslobadjajući potencijale biljaka kroz inovativna istraživanja i razvoj. ► Održiva poljoprivreda je kompleksna aktivnost koja se neprestano razvija, a podrazumeva uskladjivanje aktivnosti sa: 
► Klimatskim uslovima 
► Agro ekološkim uslovima (voda, djubriva, sredstva za zaštitu bilja...) 
► Ekonomskim uslovima (cene roba i materijala....)
►Zakonskom regulativom (GMO...)
► Kvalitetom i sledljivošću proizvodnje

Naša kampanja "Bringing plant potential to life" (Snagu biljaka pretvaramo u stvarsnost): Unaprediti prinos i kvalitet Održivom poljoprivredom

Syngenta pruža:
►  Inovacije u poljoprivredi kroz vrhunska rešenja i tehnologije
►   Profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju i ekonomiju gazdinjstva
►  Jednostavna i prilagodjena rešenja
►  Humano bavljenje poljoprivredom i ljudski odnos sa partnerima

Syngenta je posvećena da bude vodeća kompanija Tehnologijama, Proizvodima, Stručnjacima i Uslugama - sa ciljem da podrži poljoprivrednike i omogući maksimalno iskorišćenje potencijala za prinos biljnih vrsta.

Syngenta