Share page with AddThis

You are here

syflorida-hibrid-uljana-repica-syngenta

SY Florida

Last updated:
08.07.2021
Usev: 

Uljana repica

Stabilnost i sigurnost!
Srednje RANI hibrid

syflorida-hibrid-uljana-repica-syngenta

Osobine hibrida

 • Brz početni porast (odličan Vigor), pogodan i za kasnije setve
 • Odlično prezimljava, tolerantan i na niske temperaturenovo_maj2020.png
 • Brzo se reaktivira u proleće
 • Dosta rano i ujednačeno cvetanje
 • Biljke srednje visine sa čvrstim stablom, optimalnim grananjem
 • Dobar nivo tolerantnosti na poleganje
 • Srednje rano sazrevanje
 • Izuzetna stabilnost prinosa uz visoku tolerantnost na pucanje mahuna u žetvi
 • Odličan paket tolerantnosti na bolesti (Foma, Bela trulež,…)
 • Odlično podnosi setvu u redukovanoj obradi
 • Pogodan za setvu i na lakšim zemljištima
 • Preporuka za jesenju upotrebu regulatora rasta
 • Optimalno koristi vodu i resurse iz zemljišta, ostavlja dobru osnovu za naredni usev

Preporučena gustina setve 50 biljaka po m2