Share page with AddThis

You are here

Falado - sorta pšenice

Falado

Last updated:
22.08.2018
Usev: 

pšenica

 NOVO Pšenica Syngenta  Pšenica Syngenta  

Snažna sorta i tokom zime

✔ Rana ozima pšenica sa osjem, odličnog odnosa prinosa i kvaliteta
✔ Niska do srednje visoka sorta (78-85cm)
✔ Vrlo brz pocetni porast
✔ Veliki široki tamnozeleni listovi
✔ Snažna sorta, vrlo dobrog sadržaja i kvaliteta proteina
✔ Srednje otpornosti na mraz
✔ Tolerantna na najvažnije bolesti, narocito na Fusarium
✔ Preporučujemo proizvoačima koji traže vrhunske prinose i dobar kvalitet zrna
✔ Sorta za setvu na svim tipovima zemljišta
✔ Setvena norma 400 – 450 broj klijavih zrna po m2 (220-250 kg/ha)

Registration crops

ozima pšenica

Year

2016

Komentar

Setvena norma 400 – 450 broj klijavih zrna po m2 (220-250 kg/ha)

Additional information

Rana ozima pšenica sa osjem, odličnog odnosa prinosa i kvaliteta

Trials

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.