Share page with AddThis

You are here

Falado - sorta pšenice

Falado

Last updated:
08.07.2022
Usev: 

pšenica

Tip sorte: 
Ozima pšenica

falado-sorta-psenice-syngenta

PRILAGODLJIV I VISOKORODAN!

• Rana sorta ozime pšenice sa osjem
• Izbalansiran odnos u prinosu i kvalitetu
• Veoma dobar kvalitet i sadržaj proteina
• Zadovoljavajući kvalitet brašna
• Sorta standarnog B1 kvaliteta sa odličnim kvalitetom i sadržajem proteina*
• Čvrsto stablo srednje visine, obezbeđuje tolerantnost na poleganje
• Visok koeficijent produktivnog bokorenja za maksimalne prinose
• Visok stepen tolerantnosti na septorioze i Fusarium spp.
• Sorta prilagođena za sve tipove zemljišta
• Stabilnost i adaptabilnost u različitim agroekološkim uslovima
• Dobro podnosi kako ranije tako i nešto kasnije rokove setve

*) U optimalnim uslovima proizvodnje

Preporučena gustina setve 400-500 klijavih zrna po m2
Preporuka za setvu 10. (15.) oktobar - 05. novembar