Share page with AddThis

You are here

CBB Ingenio

Last updated:
23.06.2020
Usev: 

pšenica

Tip sorte: 
Ozima pšenica

ingenio-sorta-psenice-syngenta

Fleksibilna visokorodna sorta

˧ Rana do srednje rana sorta sa izraženim bokorenjem
˧ Visoko kvalitetna sorta stabilnog prinosa i sa oko 15% sadržaja proteina
˧ Sorta izuzetnog kvaliteta brašna
˧ Visoko tolerantna na bolesti lista i stabla
˧ Stablo čvrsto, visoke tolerantnosti na poleganje
˧ Najbolje rezultate daje u intezivnim uslovima proizvodnje
˧ Dobri rezultati i u stresnim uslovima (suša)
˧ Preporučeni rok setve 15-25. oktobar
˧ Preporučena gustina setve 400-450klijavih zrna po m² (220-240 kg/ha)