You are here

Share page with AddThis

Voliam Targo 063 SC

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

Voliam Targo 063 SC -insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu kruške i moljca paradajza u paradajzu

Jabuka

Kruška

Paradajz

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A15893A