You are here

Share page with AddThis

Vertimec 018 EC

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Sjajno rešenje za više problema

VERTIMEC® 018 EC je nesistemični insekticid i akaricid za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) u kruškama i za suzbijanje grinja (Tetranychus spp., Phyllocoptes gracilis, Acalitus essigii) u malinama, kupinama, soji i pasulju.

Fusilade Forte lider protiv divljeg sirka
Način delovanja:
VERTIMEC® 018 EC
je insekticid i akaricid na bazi aktivne materije abamektin sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Nakon aplikacije VERTIMEC® 018 EC prodire u parenhimski sloj lisnog tkiva, gde se stvara depozit preparata, koji mu omogućava dugotrajno delovanje (30 dana od primene) i dugotrajnu efikasnost. Zbog specifičnog mehanizma delovanja omogućava visoku efikasnost u suzbijanju kruškine buve (Psylla pyri) i grinja (Tetranychus spp., Phyllocoptes gracilis, Acalitus essigii). Selektivan je prema predatorima i parazitima, pa je pogodan za primenu u integralnoj zaštiti bilja.

Malina
Primena:

Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kruška

Obična kruškina buva (Psylla pyri)

0,05-0,075%
Ili
0,05-0,075% + 0,25% mineralnog ulja

U vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića

14 dana

Malina i kupina

Malinina grinja galica (Phyllocoptes gracilis), erifidna grinja maline i kupine (Acalitus essigii), običan paučinar (Tetranychus urticae), atlantski pregalj (Tetranychus atlanticus)

0,5-0,75 l/ha

U vreme pojave pokretnih formi

7 dana

Soja

Običan paučinar (Tetranychus urticae), atlantski pregalj (Tetranychus atlanticus)

0,3-0,5 l/ha

U vreme pojave pokretnih formi. Drugo tretiranje se, po potrebi, može izvršiti 8-10 dana posle prvog tretiranja

 

7 dana

 

 

Pasulj

 

Posebne napomene: Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 28°C, ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene, jer očekivani efekat može izostati. U toku jedne vegetacione sezone, najviše se može primeniti dva puta na istoj površini. Najviša efikasnost se postiže kada se VERTIMEC® 018 EC koristi u kasnim večernjim satima. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.

Mogućnost mešanja: VERTIMEC® 018 EC u kombinaciji sa mineralnim uljem se ne sme mešati sa preparatima na bazi kaptana i sumpora.