You are here

Share page with AddThis
AffirmOpti-Syngenta

Affirm Opti

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)

Nova „VISIQ” tehnologija u Vašem voćnjaku

affirmopti-zastita-jabuke-kruske-sljive-dunje

AFFIRM OPTI je inovativna formulacija koja je specijalno napravljena za suzbijanje gusenica raznih štetočina iz reda leptira (Lepidoptera) u voćnjacima. Nova VISIQ tehnologija obezbeđuje uštedu preko dužeg perioda zaštite, povećane efikasnosti - i sve to uz nižu količinu primene.

Nova „VISIQ” tehnologija u Vašem voćnjaku

- Omogućava veću efikasnost
- Zaštita aktivne materije od UV zračanja
- Produženo delovanje, do dve sedmice
- Povećana efikanost i pouzdanost
- Omogućava duže vreme za usvajanje i distribuciju kroz list

PEPIT formulacija

- Omogućava nižu količinu primene
- Nije potreban ađuvant
- Manja količina sredstva za skladištenje i transport
- Bolje mešanje
- Veća selektivnost u mešavini sa fungicidima
- Bolja kvašljivost u vodi, sipanje bez prašine

Specijalista za gusenice leptira

- Visoka efikasnost za sve stadijume razvoja gusenica
- Ovi-larvicidno delovanje
- Povoljan toksikološki profil
- Kratka karenca
- Ispunjava zahteve trgovačkih lanaca i kupaca

Karenca: jabuka, kruška, dunja i šljiva 7 dana.

affirmopti-visiq-tehnologija

Dunja

Jabuka

Kruška

Šljiva