You are here

Share page with AddThis
AffirmOpti-Syngenta

Affirm Opti

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)

"VISIQ" tehnologija u vašem voćnjaku

AFFIRM® Opti je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), jabukinog savijača (Adoxophyes spp., Archips spp., Spilonota spp.), lisnih minera  (Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardela, Perileucoptera spp.) u jabukama, kruškama, dunjama i šljivinog smotavca (Cydia funebrana) u šljivama.

affirmopti-protection-apples-pears-plums-quinces

Način delovanja:
AFFIRM® Opti je insekticid na bazi aktivne materije emamektin benzoat, izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda Lepidoptera. Deluje kontaktno i digestivno, a poseduje i izraženo translaminarno kretanje u tretiranim biljnim delovima, što mu obezbeđuje bolje i duže
delovanje. AFFIRM® Opti pripada novoj generaciji Syngenta insekticida, dobijenih pomoću dve inovativne tehnologije: VISIQ® i PEPIT®. Nova VISIQ tehnologija obezbeđuje uštedu preko dužeg perioda zaštite, povećanu efikasnost i nižu količinu primene. Inovativna formulacija štiti čestice emamektin benzoata od razarajućeg efekta UV zračenja, produžava zaštitu do dve nedelje, povećava efikasnost i pouzdanost tretmana. Naprednu PEPIT® formulaciju granula karakteriše lako rukovanje, bezbednost za korisnika i superiorna svojstva nanošenja. Iak je reč o granulama, kada se sipaju u rezervoar prskalice, ponašaju se kao tečnost, bez formiranja prašine. AFFIRM® Opti pomešan sa vodom brzo se rastvara i može odmah da se nanosi. Bolja kvašljivost i mešanje obezbeđuje visoku selektivnost u mešavini sa fungicidima.

Primena:

Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka, kruška, dunja

Jabukov smotavac (Cydia pomonella), jabukov savijač (Adoxophyes spp., Archips spp., Spilonota spp.), lisni mineri (Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardela, Perileucoptera spp.)

2 kg/ha

Od pojave ploda veličine 5-10 mm do sazrevanja, za suzbijanje prve generacije smotavca. Prvo tretiranje obaviti pre početka piljenja larvi prve generacije, u fazi pojave “crne glave”, a drugo 7-10 dana nakon prvog.

7 dana

Šljiva

Šljivin smotavac (Cydia funebrana)

2.5 kg / ha

From the formation of fruiting bodies and the fall of flower petals to maturation, to control the first generation of weevils. The first treatment should be performed before the beginning of the first generation of larvae, in the phase of the appearance of the "black head", and the second 7-10 days after the first.

7 days

affirmopti-visiq-technology

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.