You are here

Share page with AddThis
magenta-syngenta_baner

Magenta

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Kvašljivi prašak (WP)

USPEH ZAGARANTOVAN!

jabuka-zastita-magenta-syngenta

MAGENTA® je nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu.
Način delovanja:
MANGENTA® je fungicid širokog spektra delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti u voćarstvu.
Sadrži aktivnu materiju folpet nespecifičnog mesta delovanja, koja potpomaže i delovanje na sivu trulež (Botrytis cinerea), što je dodatni razlog za njegovu primenu.

Biljna vrsta

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme

primene

Karenca

Jabuka

Čađava pegavost lista i krastavost

plodova jabuke (Venturia inaequalis)

0,2%

Pri pojavi

simptoma

bolesti ili

prema

preporuci

Prognoznoizveštajne

službe

21 dan

Kruška

Čađava pegavost lista i krastavost

plodova kruške (Venturia pyrina)

0,2%

21 dan

Šljiva

Plamenjača (Polystigma rubrum), Rđa

(Tranzschelia pruni-spinosae)

0,2%

21 dan

Vinova loza

Plamenjača

(Plasmopara viticola)

0,2% (20 g

u 10 l vode)

35 dana

Crvenilo lišća

(Pseudopeziza

tracheiphila)

0,2-0,25 %

(20-25 g u

10 l vode)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radna karenca: 48 sati.
Posebne napomene: Može izazvati pojavu ožegotina na vinovoj lozi, ako se tretiranje vrši pri dužem periodu jako toplog i suvog vremena.
Mogućnost mešanja: Ne sme se mešati sa Brodovskom čorbom i drugim sredstvima alkalne reakcije.