Magenta®

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija:
500 g/kg
Folpet
Formulacija:
Kvašljivi prašak (WP)