Share page with AddThis

You are here

orpheus-artesian-hibrid-kukuruza

SY Orpheus FAO 370

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
Zuban

HIBRID ZA VEĆI PRINOS! 

syngenta-hibridi-kukuruza

KARATKERISTIKE:

 • ​SY Orpheus, kao hibrid iz porodice Artesian, odlikuje se stabilnošću prinosa u različitim uslovima proizvodnje
 • Hibrid sa visokim potencijalom za prinos uz optimalno otpuštanje vlage

  zrno-silaza-tip-kukuruz-syngenta

 • Poseduje izuzetne agronomske osobine, jak korenov sistem i brz početni porast (Vigor), formira čvrsto i jako stablo
 • Stablo je odlične otpornosti na bolesti i poleganje
 • Formira stablo velike lisne mase i poseduje odličan „Stay green“
 • Formira klip sa 16-18 redova duboko usađenih zrna, velike apsolutne mase uz odličan randman
 • Kada je u pitanju tolerantnost na Fusarium sp. (obe forme), SY Orpheus je jedan od lidera na tržištu
 • Bezbedan kako za skladištenje ili ishranu stoke tako i za sigurnu trgovinu
 • Preporuka za setvu je ranije do optimalno vreme

Optimalni sklop 68 - 78 000 biljaka/ha
 Razmak u redu 18 – 21 cm

ORPHEUS ARTESIAN hibridi kukuruza video Syngenta Srbija youtube

 

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.