Share page with AddThis

You are here

orpheus-artesian-hibrid-kukuruza

SY Orpheus FAO 370

Last updated:
25.10.2020
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
Zuban

HIBRID ZA VEĆI PRINOS! 

syngenta-hibridi-kukuruza
KARATKERISTIKE:

zrno-silaza-tip-kukuruz-syngenta

  • SY Orpheus, kao hibrid iz porodice Artesian,  odlikuje se stabilnošću prinosa u različitim  uslovima proizvodnje
  • Hibrid sa visokim potencijalom za prinos  uz optimalno otpuštanje vlage
  • Poseduje izuzetne agronomske osobine, jak  korenov sistem i brz početni porast (Vigor),  formira čvrsto i jako stablo
  • Stablo je odlične otpornosti na bolesti i  poleganje
  • Formira stablo velike lisne mase i poseduje  odličan „Stay green“
  • Formira klip sa 16-18 redova duboko  usađenih zrna, velike apsolutne mase uz  odličan randman
  • Kada je u pitanju tolerantnost na Fusarium  sp. (obe forme), SY Orpheus je jedan od  lidera na tržištu
  • Bezbedan kako za skladištenje ili ishranu  stoke tako i za sigurnu trgovinu
  • Preporuka za setvu je ranije do optimalno  vreme

Optimalni sklop 68 - 78 000 biljaka/ha
 Razmak u redu 18 – 21 cm

orpheus-artesian-hibrid-kukuruza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORPHEUS ARTESIAN hibridi kukuruza video Syngenta Srbija youtube

 

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.