Share page with AddThis

You are here

minerva-artesian-hibrid-kukuruza

SY Minerva FAO 430

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

syngenta-hibridi-kukuruza

syngenta-novo_plava.pngtri-tipa-kukuruz-syngenta

KARATKERISTIKE:  

  • Srednje rani Artesian hibrid
  • Odlične proizvodne karakteristike i visok potencijal za prinos
  • Odličan i u sušnijim uslovima proizvodnje, maksimalno koristi dostupnu vlagu
  • Snažan korenov sistem i čvrsto stablo tolerantno na lomljenje i poleganje
  • Prilagodljiv različitim tipovima zemljišta i uslovima proizvodnje
  • Formira krupan klip sa 18-20 redova
  • Zrno velike apsolutne mase
  • Nedostatke sklopa u određenoj meri kompenzuje povećanjem klipa
  • Odlikuje se izuzetno dobrim otpuštanjem vlage
  • Vizuelno jako lep hibrid velikih, širokih, horizontalnih listova

Optimalni sklop 73 - 77,000 biljaka/ha
Razmak u redu
18,5 - 19,5 cm

kukuruz-rezultati-prinosa-syngenta_21_46

syngenta-kukuruz_1200x200_tx.jpg

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.