Share page with AddThis

You are here

minerva-artesian-hibrid-kukuruza

SY Minerva FAO 430

Last updated:
02.11.2020
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

syngenta-hibridi-kukuruza

KARATKERISTIKE:  novo_maj2020.png

  • Srednje rani Artesian hibrid
  • Odlične proizvodne karakteristike i visok potencijal za prinos
  • Odličan i u sušnijim uslovima proizvodnje
  • Snažan korenov sistem i čvrsto stablo
  • Prilagodljiv različitim tipovima zemljišta
  • Formira krupan klip sa 18-20 redova
  • Zrno velike apsolutne mase
  • Nedostatke sklopa kompenzuje povećanjem klipa
  • Odlikuje se izuzetno dobrim otpuštanjem vlage

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.