Share page with AddThis

You are here

Syngenta Chorintos_Artesian hibrid

SY Chorintos FAO 300

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

SIGURAN RANI I VISOK PRINOS!

syngenta-hibridi-kukuruza

tri-tipa-kukuruz-syngentaKARATKERISTIKE:

  • Artesian hibrid, sa odličnim potencijalom za prinos
  • Odlikuju ga odlična adaptabilnost i tolerantnost na stres
  • Dokazana stabilnost u različitim uslovima proizvodnje obezbeđuje siguran profit, prvi-rani prihod
  • Odlikuje se brzim početnim porastom, jakim korenom i čvrstim stablom tolerantnim na najznačajnije bolesti
  • Formira lepo završene klipove sa 16 do 18 redova, uz veliki broj pravilno oblikovanih zrna sa dosta antocijana (crvenkaste boje)
  • Odlikuje se i odličnom tolerantnošću na najznačajnije bolesti klipa i zrna, npr. Fusarium sp., mogućnost bezbedne ishrane stoke, sigurno lagerovanje i trgovinu
  • Dosta brzo otpušta vlagu, što omogućava i nešto ranije skidanje u odnosu na druge hibride
  • Višenamenski hibrid pogodan je za ranu setvu, može se koristiti i za postrnu setvu kako za silažu tako i za zrno
  • Za svoju grupu zrenja ima izuzetno dobro razvijenu stabljiku i lisnu masu pa je siguran izbor za silažu čitave biljke u postrnoj setvi,
  • Dobar je prethodnik za pšenicu

Optimalni sklop : 70 - 78 000 biljaka/ha
Razmak u redu: 17 – 20 cm

Syngenta Srbija youtubeCHORINTOS - ARTESIAN® hibrid video

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.