Share page with AddThis

You are here

Syngenta Chorintos_Artesian hibrid

SY Chorintos FAO 300

Last updated:
26.10.2020
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

SIGURAN RANI I VISOK PRINOS!

syngenta-hibridi-kukuruza

tri-tipa-kukuruz-syngentaKARATKERISTIKE:

  • Odlikuju ga odlična adaptabilnost i  tolerantnost na stres
  • Dokazana stabilnost u različitim uslovima  proizvodnje obezbeđuje siguran profit,  prvi-rani prihod
  • Odlikuje se brzim početnim porastom,  jakim korenom i čvrstim stablom  tolerantnim na najznačajnije bolesti
  • Formira lepo završene klipove sa 16 do 18  redova, uz veliki broj pravilno oblikovanih  zrna sa dosta antocijana (crvenkaste boje)
  • Odlikuje se i odličnom tolerantnošću  na najznačajnije bolesti klipa i zrna, npr.
  • Fusarium sp., mogućnost bezbedne ishrane  stoke, sigurno lagerovanje i trgovinu
  • Dosta brzo otpušta vlagu, što omogućava   i nešto ranije skidanje u odnosu na druge  hibride
  • Višenamenski hibrid pogodan je za ranu  setvu, može se koristiti i za postrnu setvu  kako za silažu tako i za zrno
  • Za svoju grupu zrenja ima izuzetno dobro  razvijenu stabljiku i lisnu masu pa je siguran  izbor za silažu čitave biljke u postrnoj setvi,
  • Dobar je prethodnik za pšenicu

Optimalni sklop : 70 - 78 000 biljaka/ha
Razmak u redu: 17 – 20 cm

chorintios-hibrid-kukuruza-syngenta
 


Syngenta Srbija youtubeCHORINTOS - ARTESIAN® hibrid video

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.