Share page with AddThis

You are here

artesian-kukuruz-hibridi-syngenta

ARTESIAN™ tehnologija

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

artesian-kukuruz-hibridi-syngenta

Od kako je sveta i veka ratari posluju u ambijentu koji je više ili manje neizvestan. Čak i danas, kada smo naoružani brojnim čudima tehnike, ne možemo znati sa kakvim će nas ćudima suočiti priroda. I društvo je sklono raznim kretanjima pa je neizvesno i svako predvidjanje tržišnih uslova. Danas kada se očigledno suočavamo sa značajnim klimatskim promenama i proizvodnju moramo da prilagodjavamo novonastalim uslovima, ali to je nešto što farmeri ne mogu sami. Odgovore na te izazove oni očekuju od nauke i istraživača u kompanijama kakva je Syngenta. Na sreću vrhunska rešenja danas su dostupna i našim proizvodjačima.     
Sve češći sušni periodi, proizvodjačima kukurza koji nemaju uslova za zalivanje useva, donose značajna umanjenja prinosa. 
Redukcija dostupne vlage dovodi do nepravilnog razvoja korena i samih biljaka, neravnomernog cvetanja, lošije oplodnje kao i većeg broja jalovih biljaka.
Takodje smanjena sinteza ugljenih hidrata uzrokuje lošije završavanje klipova, a efekat uvijanja listova  narušava uslove za optimalnu fotosintezu i pravilan razvoj biljaka.

Upravo zbog toga selekcioneri kompanije Syngenta su iznedrili elitnu – novu klasu hibrida – ARTESIAN™.
Za hibride:
 SY CHORINTOS, SY ORPHEUS, SY CARIOCA, SY PREMEO, SY MINERVA i SY ANDROMEDA
zajednička je osobina da imaju snažniji korenov sistem koji omogućava optimalno korišćenje dubinske vlage što doprinosi pravilnom razvoju kukuruza. Pored toga za novu generaciju ARTESIAN™  hibrida kukuruza dokazano je da kroz poboljšanu sinhronizaciju  otpuštanja polena i svilanja obezbedjuje bolju oplodnju. Ove izuzetne agronomske karakteristike u optimalnim uslovima obezbedjuje maksimalne prinose, a u godinama koje prati nedostatak vlage stabilizuje nivo prinosa na znatno višem nivou u odnosu na standardne hibride.
Osim zajedničkih osobina svaki od ovih hibrida poseduje i svoje specifične kvalitete.

Sve u svemu - ARTESIAN™ hibridi – jednostavan odgovor na veliki problem.  Jači koren - optimalno korišćenje dostupne vlage za viši i stabilniji prinos

 

Artesiansyngenta-kukuruz-artesian-hibridi

Artesian hibridi dobra priča Syngenta Srbija youtube Artesian hibridi spot Syngenta Srbija youtube
"I ove godine sam odlučio da sejem Artesian kukuruz"  Syngenta Srbija youtube  Andromeda i Bilbao hibrid Syngenta Srbija youtube

artesian-hibridi-syngenta
ARTESIAN™ hibridi poseduju agronomske karakteristike koje u uslovima srednjeg do jačeg stresa obezbeđuju:

  • Brz razvoj jakog korenovog Sistema
  • Brže zatvaranje redova – bolji početni porast
  • Bolju izdržljivost i adaptabilnost
  • Bolje formiranje klipa
  • Bolju otpornost na najznačajnije bolesti klipa i stabla

artesian-hibridi-syngenta
Sama ponuda Syngenta hibrida, bilo da su ARTESIAN™ ili standardni hibridi je prilagođena potrebama proizvođača – svo seme je tretirano sa INSEKTICIDOM FORCE 20 CS kao i sa FUNGICIDOM poslednje generacije MAXIM QUATTRO.

PDF icon Download artisian-syngenta-liflet_web.pdf (1.21 MB)