Share page with AddThis

You are here

bilbao-hibrid-kukuruza

SY Bilbao FAO 570

Last updated:
20.12.2020
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

VRHUNSKA PETICA!
syngenta-hibridi-kukuruza

zrno-klip-tip-kukuruz-syngenta

  • Hibrid sa izuzetnim potencijalom za prinos
  • Konzistentan je u svim uslovima i nagrađuje svako dodatno ulaganje većim prinosom
  • Odlikuje se brzim početnim porastom
  • Formira biljke srednje visine sa optimalno postavljenim klipom
  • Formira dugačke, uniformne klipove sa 16 do 18 redova
  • Klipovi su „flex“ tipa – u slučaju nedostatka sklopa formiranjem nešto većih i krupnijih klipova nadomestiće deo nedostatka i obezbediti prinos
  • Odlikuje se krupnim zdravim zrnom sa velikom apsolutnom masom
  • Odličan randman – mali udeo kočanke i duboko usađeno zrno
  • Tolerantnost na najznačajnije bolesti stabla, klipa i zrna

Optimalni sklop: 65 - 75,000 biljaka/ha
Razmak u redu: 19 - 22cm 

SY Bilbao hibrid kukuruza bilbao-mapa-prinosa-syngenta

 

rezultati-prinosa-syngenta-kukuruz

SY BILBAO hibrid (video) >>   Syngenta Srbija youtube

 

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.