Share page with AddThis

You are here

bilbao-hibrid-kukuruza

SY Bilbao FAO 570

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

VRHUNSKA PETICA!
syngenta-hibridi-kukuruza

KARAKTERISTIKE:

zrno-klip-tip-kukuruz-syngenta

 • Višenamenski hibrid sa izuzetnim potencijalom za prinos
 • Pogodan za proizvodnju u zrnu, silažu zrna i silažu cele biljke
 • ​Izvanredni parametri kvaliteta i kvantiteta silaže
 • Konzistentan je u svim uslovima i nagrađuje svako dodatno ulaganje većim prinosom
 • Odlikuje se brzim početnim porastom
 • Formira biljke srednje visine sa optimalno postavljenim klipom
 • Formira dugačke, uniformne klipove sa 16 do 18 redova
 • Klipovi su „flex“ tipa – u slučaju nedostatka sklopa formiranjem nešto većih i krupnijih klipova nadomestiće deo nedostatka i obezbediti prinos
 • Odlikuje se krupnim zdravim zrnom sa velikom apsolutnom masom
 • Odličan randman – mali udeo kočanke i duboko usađeno zrno
 • Tolerantnost na najznačajnije bolesti stabla, klipa i zrna

Optimalni sklop: 65 - 75,000 biljaka/ha
Razmak u redu: 19 - 22cm 

 kukuruz-rezultati-prinosa-syngenta_21_46 syngenta-kukuruz_1200x200_tx.jpg

 

SY BILBAO hibrid (video) >>   Syngenta Srbija youtube

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.