Share page with AddThis

You are here

pako-hibrid-kukuruza

NK Pako FAO 490

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

STANDARD TOLERANTNOSTI NA STRES!

syngenta-hibridi-kukuruza

KARAKTERISTIKE:

zrno-klip-tip-kukuruz-syngenta

  • Sinonim standarda za sigurnost prinosa, može se preporučiti za sve intenzitete i uslove proizvodnje
  • Odlikuju ga izuzetno jak korenov sistem, čvrsto stablo, niže postavljen klip i optimalno vreme cvetanja za naše uslove
  • Svoju adaptabilnost i stabilnost iskazuje i odličnom reakcijom na repištima, čime retko koji hibrid može da se pohvali kao i u reonima gde ima pojave crvenila
  • Odličan je za berbu u klipu i kombajniranje u zrnu
  • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na 18 cm razmak u redu, dok u slučaju lošije agrotehnike treba ići na nešto ređi sklop, odnosno na razmak u redu od 21 cm

Optimalni sklop: 70 - 80,000 biljaka
Razmak u redu: 18 - 21cm 

NK PAKO hibrid (video) >>  

Syngenta Srbija youtube Syngenta Srbija youtube
 
Syngenta Srbija youtube

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.