Share page with AddThis

You are here

andromeda-artesian-hibrid-kukuruza

SY Andromeda FAO 630

Last updated:
20.12.2020
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

ZRNO ZLATA VREDNO!

syngenta-hibridi-kukuruza

tri-tipa-kukuruz-syngenta

KARATKERISTIKE:

  • NAJNOVIJI predstavnik Artesian porodice hibrida
  • Poseduje izuzetno visok potencijal prinosa,
  • Odlikuje se stabilnošću u različitim uslovima i regionima proizvodnje
  • Ključne agronomske karakteristike – jak korenov sistem, čvrsto i zdravo stablo
  • Formira robusne biljke sa širokim, uspravno postavljenim lišćem i dobrim „Stay green“-om
  • Formira dugačke, masivne klipove sa 20-22 redova zrna
  • Zrna su velike apsolutne mase – teška
  • Mali udeo kočanke (odličan randman), velika masa zrna i broj redova donose siguran, stabilan i visok prinos
  • Odlikuje se tolerantnošću na ključne bolesti kako stabla tako i zrna

Optimalni sklop 60 - 70,000 biljaka/ha
Razmak u redu 21 – 24 cm

andromeda-hibrid-kukuruza-syngenta andromeda-mapa-prinosa-syngenta

 

     rezultati-prinosa-syngenta-kukuruz

Syngenta Srbija youtubeSY ANDROMEDA  video >> 

 

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog