Share page with AddThis

You are here

andromeda-artesian-hibrid-kukuruza

SY Andromeda FAO 630

Last updated:
06.12.2021
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

ZRNO ZLATA VREDNO!

syngenta-hibridi-kukuruza

KARATKERISTIKE:

 • NAJNOVIJI predstavnik Artesian porodice hibrida
 • Poseduje izuzetno visok potencijal prinosa,
 • Odlikuje se stabilnošću u različitim uslovima i regionima proizvodnje
 • Pogodan i za silažu kako zrna tako i cele biljke,
 • ​Odlične silažne karakteristike (kvalitet i kvantitet)tri-tipa-kukuruz-syngenta
 • Ključne agronomske karakteristike – jak korenov sistem, čvrsto i zdravo stablo
 • Formira robusne biljke sa širokim, uspravno postavljenim lišćem i dobrim „Stay green“-om
 • Formira dugačke, masivne klipove sa 20-22 redova zrna
 • Zrna su velike apsolutne mase – teška
 • Mali udeo kočanke (odličan randman), velika masa zrna i broj redova donose siguran, stabilan i visok prinos
 • Odlikuje se tolerantnošću na ključne bolesti kako stabla tako i zrna

Optimalni sklop 60 - 70,000 biljaka/ha
Razmak u redu 21 – 24 cm

kukuruz-rezultati-prinosa-syngenta_21_46

syngenta-kukuruz_1200x200_tx.jpg

     

Syngenta Srbija youtubeSY ANDROMEDA  video >> 

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog